Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc – zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzysta-niem wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych, oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

więcej

Czynności pierwszej pomocy zmierzają do osiągnięcia trzech podstawowych celów:

  • ochrony ludzkiego życia,
  • ograniczania skutków obrażeń lub choroby,
  • przygotowania do dalszego postępowania specjalistycznego.

W nieszczęśliwych wypadkach i w schorzeniach przebiegających ostro, często o dal­szych losach osoby poszkodowanej decydują pierwsze minuty, a można by rzec – pierw­sze sekundy. Szybka i właściwa pomoc, na miarę własnych umiejętności i wiadomo­ści, ale udzielona w sposób natychmiastowy, może przyczynić się do uratowania życia i zdrowia innemu człowiekowi.

Osoba poszkodowana znajdująca się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia bądź zdrowia to osoba, której podstawowe funkcje życiowe, takie jak krążenie i oddychanie uległy zaburzeniu w następstwie wypadku, urazu lub choroby o ciężkim przebiegu.

ARTYKUŁY
Ratownik medyczny w kopalni to nie ratownik pogotowia

Ratownik medyczny w kopalni to nie ratownik pogotowia

Od połowy tego roku w składzie zastępu ratowników górniczych musi znaleźć się też ratownik z umiejętnością udzielania tzw. kwalifikowanej pierwszej pomocy.

czytaj więcej
Pierwsza pomoc w przypadku tonącego

Pierwsza pomoc w przypadku tonącego

Najczęstszą przyczyną wypadków, a w skrajnych sytuacjach śmierci, okresu letniego są utonięcia. Częstym powodem tych zdarzeń jest brawura, brak wyobraźni, alkohol oraz podejmowanie ryzyka w czasie kąpieli.

czytaj więcej
Ewakuacja poszkodowanych

Ewakuacja poszkodowanych

Ewakuacja poszkodowanego jest dopuszczalna jedynie wówczas, gdy udzielenie mu pomocy na miejscu wypadku jest niemożliwe.

czytaj więcej
Udar słoneczny, udar cieplny, omdlenia

Udar słoneczny, udar cieplny, omdlenia

Pora odświeżyć sobie wiedzę odnośnie rozponawania objawów oraz udzielania pierwszej pomocy przy udarach słonecznych, cieplnych i omdleniach

czytaj więcej
Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji – 2015

Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji – 2015

W dniu 15 października 2015 r. Europejska Rada Resuscytacji (ERC) opublikowała Wy¬tyczne Resuscytacji 2015. W załączniku do Wytycznych znajduje się dokument, który podsumowuje najważniejsze zmiany

czytaj więcej
Zachłyśnięcie, zadławienie i co dalej?

Zachłyśnięcie, zadławienie i co dalej?

Nawet podczas wakacji, mogą przydarzyć się nam przykre wydarzenia, jak zachłyśnięcie czy zadławienie..., jak szybko pomóc w takich przypadkach?

czytaj więcej
Skład apteczki pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Skład apteczki pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Apteczka pierwszej pomocy jest zestawem służącym tylko i wyłącznie do ratowania osób, które znalazły się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

czytaj więcej
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Wczoraj obchodziliśmy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Warto przy tej okazji przypomnieć sobie parę podstawowych zasad RKO.

czytaj więcej
Podstawowe zasady resuscytacji dziecka i niemowlęcia

Podstawowe zasady resuscytacji dziecka i niemowlęcia

W krótkim tekście poniżej przedstawiamy podstawowe zasady resuscytacji dziecka i niemowlęcia. W przypadku resuscytacji za dziecko uważa się osobę od 1 roku życia do okresu pokwitania.

czytaj więcej