Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc – zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzysta-niem wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych, oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

więcej

Czynności pierwszej pomocy zmierzają do osiągnięcia trzech podstawowych celów:

  • ochrony ludzkiego życia,
  • ograniczania skutków obrażeń lub choroby,
  • przygotowania do dalszego postępowania specjalistycznego.

W nieszczęśliwych wypadkach i w schorzeniach przebiegających ostro, często o dal­szych losach osoby poszkodowanej decydują pierwsze minuty, a można by rzec – pierw­sze sekundy. Szybka i właściwa pomoc, na miarę własnych umiejętności i wiadomo­ści, ale udzielona w sposób natychmiastowy, może przyczynić się do uratowania życia i zdrowia innemu człowiekowi.

Osoba poszkodowana znajdująca się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia bądź zdrowia to osoba, której podstawowe funkcje życiowe, takie jak krążenie i oddychanie uległy zaburzeniu w następstwie wypadku, urazu lub choroby o ciężkim przebiegu.

ARTYKUŁY
Bezpieczeństwo na stoku, pierwsza pomoc poszkodowanym

Bezpieczeństwo na stoku, pierwsza pomoc poszkodowanym

Okres ferii to czas odpoczynku, zabawy ale i aktywnego spędzania czasu. Lista kontuzji i urazów jakich można nabawić się m.in. na stoku narciarskim jest bardzo długa.

czytaj więcej
Zatrucia środkami ochrony roślin

Zatrucia środkami ochrony roślin

Praca ze środkami ochrony roślin należy do czynności niebezpiecznych, dlatego podczas jej wykonywania wymagana jest ostrożność, a w przypadku zatrucia tymi środkami ważne jest udzielenie jak najszybciej pierwszej pomocy.

czytaj więcej
Bezpieczne grzybobranie (zasady, pierwsza pomoc)

Bezpieczne grzybobranie (zasady, pierwsza pomoc)

Sezon na grzybobranie w pełni. Sposób spędzania w taki sposób wolnego czasu jest w Polsce bardzo popularny. Jednak podczas zbiorów należy zachować ostrożność i nie narażać się na niepotrzebne niebezpieczeństwo.

czytaj więcej
Pierwsza pomoc – pogryzienia, ukąszenia i użądlenia

Pierwsza pomoc – pogryzienia, ukąszenia i użądlenia

Żadnego ukąszenia czy użądlenia nie można lekceważyć. Zwykle powodować mogą one zaczerwienienie, ból lub pieczenie, ale w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego.

czytaj więcej
Pierwsza pomoc w wybranych nagłych wypadkach

Pierwsza pomoc w wybranych nagłych wypadkach

Przynajmniej podstawowa wiedza na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach może okazać się na wagę życia.

czytaj więcej
Udzielenie pierwszej pomocy osobie porażonej prądem

Udzielenie pierwszej pomocy osobie porażonej prądem

Prąd elektryczny stanowi jeden z głównych czynników, które zagrażają życiu i zdrowiu pracowników. Skutki porażenia dla człowieka są zazwyczaj ciężkie, często nawet śmiertelne.

czytaj więcej
Praca na mrozie

Praca na mrozie

Pracownik wykonujący swoje obowiązki zimą na zewnątrz w niskiej temperaturze narażony jest na wychłodzenie organizmu oraz niebezpieczne odmrożenia.

czytaj więcej
Pierwsza pomoc w zakładzie pracy

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy

Pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, przede wszystkim za zapewnienie punktów pierwszej pomocy, apteczek i wyznaczenia osób odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy.

czytaj więcej
Ratownik medyczny w kopalni to nie ratownik pogotowia

Ratownik medyczny w kopalni to nie ratownik pogotowia

Od połowy tego roku w składzie zastępu ratowników górniczych musi znaleźć się też ratownik z umiejętnością udzielania tzw. kwalifikowanej pierwszej pomocy.

czytaj więcej
Pierwsza pomoc w przypadku tonącego

Pierwsza pomoc w przypadku tonącego

Najczęstszą przyczyną wypadków, a w skrajnych sytuacjach śmierci, okresu letniego są utonięcia. Częstym powodem tych zdarzeń jest brawura, brak wyobraźni, alkohol oraz podejmowanie ryzyka w czasie kąpieli.

czytaj więcej
Ewakuacja poszkodowanych

Ewakuacja poszkodowanych

Ewakuacja poszkodowanego jest dopuszczalna jedynie wówczas, gdy udzielenie mu pomocy na miejscu wypadku jest niemożliwe.

czytaj więcej
Udar słoneczny, udar cieplny, omdlenia

Udar słoneczny, udar cieplny, omdlenia

Pora odświeżyć sobie wiedzę odnośnie rozponawania objawów oraz udzielania pierwszej pomocy przy udarach słonecznych, cieplnych i omdleniach

czytaj więcej