Thumb

Projekt noweli ustawy o społecznej inspekcji pracy

Do Sejmu skierowany został w czwartek senacki projekt nowelizacji ustawy o społecznej inspekcji pracy, który nakłada na inspektora obowiązek otrzymania zgody pracownika na pozyskanie informacji.
Thumb

Dostęp inspektorów SIP do danych pracownika

Przepis regulujący dostęp inspektorów społecznej inspekcji pracy do danych osobowych pracowników jest niezgodny z konstytucją - orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny.
Thumb

Zasady postępowania społecznych inspektorów pracy cz.2

Druga część materiału poświęconego zasadą postępowania społecznych inspektorów pracy. W dzisiejszym materiale m.in. o kontroli higieny pracy oraz kontroli przestrzegania przepisów Kodeksu pracy.
Thumb

Zasady postępowania społecznych inspektorów pracy cz.1

Ogólne zasady postępowania społecznych inspektorów pracy są sformułowane w ustawie o SIP.
Thumb

Wybór i uprawnienia SIP

Sposób wyboru oraz uprawnienia organów społecznej inspekcji pracy. Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy BHP.
Thumb

Wynagradzanie oraz ochrona stosunku pracy SIP.

Zgodnie z ustawą o społecznej inspekcji pracy, czynności związane z pełnieniem tej funkcji powinny być wykonywane przez wszystkich społecznych inspektorów pracy w zasadzie poza godzinami pracy.
Thumb

Społeczny inspektor pracy

Przypomnijmy, że służbą pełnioną przez pracowników jest społeczna inspekcja pracy. Jej celami są natomiast zapewnienie przez pracodawców bezpieczeństwa i higieniczny pracy oraz ochrona uprawnień pracowniczych.
Thumb

Obyś żył w ciekawych czasach…

To chińskie powiedzenie, a właściwie przekleństwo zaczyna pasować do bieżącej sytuacji w dziedzinie ochrony pracy. Przez wiele lat nie działo się wiele, temat był marginalizowany,