Ugryzienia, ukąszenia, użądlenia jako uraz doznany w wypadku przy pracy

Zespoły powypadkowe w swych ustaleniach niejednokrotnie posiłkują się rozstrzygnięciami zapadłymi przed sądami pracy, w których został wydany wyrok w stanie faktycznym analogicznym do aktualnie rozpatrywanego przez zespół w danej sprawie. Na szczególną uwagę w tym zakresie zasługuje zwłaszcza zagadnienie urazu spowodowanego przez zwierzęta czy owady, które było przedmiotem paru rozstrzygnięć zapadłych przed sądami pracy różnych instancji.

Podkreślenia wymaga, że w polskim porządku prawnym orzeczenia wydawane przez sądy, nawet te wydane przez Sąd Najwyższy, nie mają rangi równej ustawom, tak jak w systemie common law obowiązującym w krajach anglosaskich. Rozstrzygnięcia zapadłe w danej sprawie wiążą wyłącznie skład orzekający i uczestników danego postępowania, a nie ogół obywateli. Niemniej jednak z uwagi na autorytet Sądu Najwyższego wydane przez niego rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych w sposób wymierny wpływają na kształt praktyki.

Posłużenie się takim wzorcem zwiększa poczucie trafności oceny w kontekście uznania danego zdarzenia za wypadek pracy.

Opierając się na tego typu analogiach warto jednak zachować czujność, aby nie powielać pewnych potknięć, których niekiedy nie udało się uniknąć składowi rozstrzygającemu daną sprawę.

Dość częstym błędem w praktyce jest również oparcie się na samej tezie przedstawionej w sentencji wyroku bez zapoznania się z treścią uzasadnienia danego orzeczenia.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj