Mikroklimat gorący w miejscu pracy

Mikroklimat gorący należy do czynników szkodliwych w miejscu pracy. Może on powodować przegrzanie i naruszenie równowagi cieplnej organizmu.

GIP: Zależy nam, żeby młodzi ludzie znali swoje prawa i byli zatrudniani zgodnie z przepisami

Zależy nam, żeby młodzi ludzie znali swoje prawa, byli zatrudniani zgodnie z przepisami i w bezpiecznych warunkach. Dlatego też Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kampanię "Legitna praca", a częścią tej kampanii jest konkurs filmowy - powiedziała PAP Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

GIP zaprasza młodych do konkursu „Legitna praca w oku kamery”

Główny Inspektorat Pracy zachęca osoby w wieku 14-24 lata do udziału w konkursie "Legitna praca w oku kamery", mającym popularyzować wiedzę o legalnym i bezpiecznym zatrudnianiu się. Zgłoszenia można wysyłać do 15 marca 2024 r.

MRPiPS pracuje nad projektem w sprawie kierowania młodocianych pracowników do BCU

Pracodawcy będą mogli kierować swych młodocianych pracowników do branżowego centrum umiejętności (BCU) w celu przygotowania zawodowego – wynika z informacji opublikowanej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Zmiany dla pracowników młodocianych wchodzą w życie

30 września wchodzi w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, które zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

Od 1 września 2023 r. zmiany dla pracowników młodocianych oraz w składkach ZUS

Wyższe stawki wynagrodzenia dla pracowników młodocianych i zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – to zmiany, które wejdą od 1 września – powiedziała PAP radca prawny Monika Jurkiewicz.

Od września wchodzą w życie nowe przepisy o zatrudnianiu pracowników młodocianych

Od 1 września 2023 r. o 3 proc. wzrośnie wynagrodzenie pracownika młodocianego, a od 30 września wejdą w życie nowe przepisy o zatrudnianiu pracowników młodocianych – powiedziała PAP radca prawny Monika Jurkiewicz.

Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego pracownika, który już korzystał z tego urlopu jako pracownik młodociany

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego, gdy młodociany w danym roku kalendarzowym kończy 18 lat?

Do uzgodnień trafił projekt zmian w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Podniesienie od września 2023 r. kwoty refundowanych wynagrodzeń pracownikom młodocianym o 3 punkty procentowe – przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, który w poniedziałek trafił do uzgodnień.

Czy dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych podlega waloryzacji?

Na jakiej wysokości dofinansowanie mogą liczyć pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego? Czy ze względu na inflacje tego typu dofinasowanie podlega waloryzacji?