MRPiPS pracuje nad projektem w sprawie kierowania młodocianych pracowników do BCU

Pracodawcy będą mogli kierować swych młodocianych pracowników do branżowego centrum umiejętności (BCU) w celu przygotowania zawodowego – wynika z informacji opublikowanej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Nowelizacja ma na celu dodanie w obowiązującym rozporządzeniu nowej placówki wprowadzonej do systemu oświaty, tj. branżowego centrum umiejętności (BCU). Pracodawcy będą mogli kierować zatrudnionych młodocianych do branżowych centrów umiejętności w celu przygotowania zawodowego.

Projekt rozporządzenia przygotowano na podstawie wniosku przekazanego przez ministra edukacji i nauki. Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Prezydent Andrzej Duda 6 września 2023 r. podpisał nowelizację Prawa oświatowego, dotyczącą branżowych centrów umiejętności – ośrodków kształcenia, szkolenia i egzaminowania. Mają one też integrować edukację z biznesem, upowszechniać innowacje i nowe technologie.

Branżowe centra umiejętności to ogólnopolskie ośrodki kształcenia, szkolenia i egzaminowania, dostępne dla uczniów, studentów, doktorantów, pracowników branż i innych uczących się osób. Będą prowadziły działania edukacyjne i szkoleniowe.

Jednym z ich zadań jest realizacja turnusów dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych. BCU uzupełnią liczbę podmiotów uprawnionych do prowadzenia takich turnusów, szczególnie w zawodach niszowych.

Skomentuj