Projekt noweli Kodeksu pracy dotyczący ustalania stażu pracy skierowany do konsultacji

Do konsultacji publicznych dnia 09.07.2024 r. trafił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w sprawie ustalania stażu pracy. MRPiPS chce, by uprawnienia pracownicze oraz dostęp do stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia były takie same niezależnie od prawnej i organizacyjnej formy wcześniejszej pracy.

Od 1 lipca wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa

Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4300 zł brutto, a stawka godzinowa do 28,10 zł. To druga w tym roku podwyżka płacy minimalnej, która obejmie ponad 3 mln osób. W porównaniu do 2014 r. wynagrodzenie minimalne będzie wyższe o 2620 zł, czyli o 156 proc.

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy dot. urlopu dla rodziców wcześniaków trafił do uzgodnień

Rodzice dzieci, które urodziły się przed 28. tygodniem lub ważą mniej niż 1000 gramów, będą mogli skorzystać z 15 dodatkowych tygodni urlopu macierzyńskiego, a rodzice dzieci hospitalizowanych po urodzeniu do 8 tygodni - zakłada projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który we wtorek trafił do uzgodnień.

Powołano nowego Głównego Inspektora Pracy

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia 14 czerwca powołał mecenasa Marcina Staneckiego na stanowisko Głównego Inspektora Pracy. Przez ostatnie trzy lata mecenas pełnił funkcję dyrektora Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wp.pl: umowy o dzieło, które są jedynym źródłem dochodu, powinny być oskładkowane

Umowy o dzieło, które są jedynym źródłem dochodu, powinny zostać oskładkowane. Pełne ozusowanie umów zleceń nie budzi kontrowersji ani pracodawców, ani pracowników - powiedziała portalowi Wp.pl ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

SN/ Pytanie o ochronę przedemerytalną, gdy umowa o pracę wygasa przed osiągnięciem wieku emerytalnego

Pytaniem, czy ochrona przedemerytalna i wynikający z niej zakaz wypowiedzenia obejmuje pracownika, któremu umowa na czas określony kończy się przed osiągnięciem wieku emerytalnego - ma zająć się latem Sąd Najwyższy. Dotychczas sądy rozbieżnie rozstrzygały takie sprawy.

L4 płatne nawet w 100 proc.?

Rozważamy propozycję, by chorobowe było płatne w 90 albo 100 proc. Musimy wziąć przy tym pod uwagę ryzyko, np. wypychania pracowników na fałszywe L4 – powiedziała "Dziennikowi Gazecie Prawnej" ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Senat/ W debacie nie zgłoszono poprawek do noweli Kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych

Senatorowie nie zgłosili we wtorek poprawek do nowelizacji Kodeksu pracy dotyczącej ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych. Głosowanie nad nowelizacją zaplanowano pod koniec posiedzenia.

Nawet 15 tygodni dodatkowego urlopu dla rodziców wcześniaków

Rodzice dzieci, które urodziły się przed 28 tygodniem lub ważą mniej niż 1000 gram będą mogli skorzystać nawet z 15 dodatkowych tygodni urlopu macierzyńskiego, a wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po urodzeniu do 8 tygodni - poinformowała szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Szefowa MRPiPS zaprezentuje projekt ustawy wydłużający urlop dla rodziców wcześniaków

Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaprezentuje w piątek projekt ustawy, który wydłuża urlopy dla rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po narodzinach. Ma on wprowadzić zasadę, że za tydzień hospitalizacji dziecka rodzicowi przysługiwać będzie tydzień dłuższego urlopu.