Narzędzia:

LISTY KONTROLNE

Lista kontrolna

Otwórz

Lista kontrolna dotycząca występowania w miejscu pracy szkodliwych czynników chemicznych
Lista kontrolna dotycząca występowania w miejscu pracy szkodliwych czynników biologicznych
Lista kontrolna dotycząca występowania w miejscu pracy szkodliwych czynników fizycznych
Lista kontrolna dotycząca magazynowania, napełniania i rozprowadzania gazów płynnych
Lista kontrolna dotycząca użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
Lista kontrolna dotycząca użytkowania obrabiarek do drewna
Lista kontrolna dotycząca użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
Lista kontrolna dotycząca użytkowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym
Ergonomiczna lista kontrolna
Lista kontrolna dotycząca stanowisk pracy zdalnej
Lista kontrolna dotycząca stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe
Lista kontrolna do identyfikacji zagrożeń
Lista kontrolna do organizacji transportu ręcznego
Lista kontrolna dotycząca wykonywania prac spawalniczych
Lista kontrolna do urządzeń energetycznych
Lista kontrolna dotycząca wykonywania robót budowlanych
Lista kontrolna dotycząca substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Energetyka Bezpieczna moich danych osobowych podanych w formularzu w celu przesyłania newslettera, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)