Narzędzia:

LISTY KONTROLNE

Lista kontrolna

Otwórz

Lista kontrolna dotycząca występowania w miejscu pracy szkodliwych czynników chemicznych
Lista kontrolna dotycząca występowania w miejscu pracy szkodliwych czynników biologicznych
Lista kontrolna dotycząca występowania w miejscu pracy szkodliwych czynników fizycznych
Lista kontrolna dotycząca magazynowania, napełniania i rozprowadzania gazów płynnych
Lista kontrolna dotycząca budowy i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania instalacji gazowych gazu ziemnego
Lista kontrolna dotycząca produkcji i magazynowania gazów, napełniania zbiorników gazami oraz używania i magazynowania karbidu
Lista kontrolna dotycząca możliwości wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
Lista kontrolna dotycząca eliminowania przedmiotów niebezpiecznych w tym wybuchowych ze złomu metali
Lista kontrolna dotycząca użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
Lista kontrolna dotycząca użytkowania obrabiarek do drewna
Lista kontrolna dotycząca użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
Lista kontrolna dotycząca użytkowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym
Lista kontrolna dotycząca obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących
Ergonomiczna lista kontrolna
Lista kontrolna dotycząca stanowisk pracy zdalnej
Lista kontrolna dotycząca stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe
Lista kontrolna do identyfikacji zagrożeń
Lista kontrolna do organizacji transportu ręcznego
Lista kontrolna dotycząca wykonywania prac spawalniczych
Lista kontrolna do urządzeń energetycznych
Lista kontrolna dotycząca wykonywania robót budowlanych
Lista kontrolna dotycząca substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
Lista kontrolna dotycząca czyszczenia, natryskiwania, napylania powierzchni i natryskiwania cieplnego
Lista kontrolna dotycząca organizacji i realizacji widowisk
Lista kontrolna dotycząca pralni i farbiarni
Lista kontrolna dotycząca produkcji, stosowania, magazynowania i transportu wewnątrzzakładowego nadtlenków organicznych
Lista kontrolna dotycząca produkcji, transportu wewnątrzzakładowego oraz obrotu materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych
Lista kontrolna dotycząca zakładów przemysłu spożywczego – produkty roślinne
Lista kontrolna dotycząca zakładów przemysłu spożywczego – produkty zwierzęce

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Energetyka Bezpieczna moich danych osobowych podanych w formularzu w celu przesyłania newslettera, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)