Badania medycyny pracy dotyczące detektywów

Niektóre grupy zawodowe podlegają szczególnym regulacjom prawnym w zakresie badań medycyny pracy. Dotyczy to m.in. detektywów. Ustawa z 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 129, ze zm.) określa zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, prawa i obowiązki detektywów oraz zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych.

28 grudnia – ostatni dzień na wykonanie szkoleń bhp i badań lekarskich

Ministerstwo Zdrowia odwołało stan zagrożenia epidemicznego w Polsce z dniem 1 lipca 2023 r. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego, trwającego od 16 maja 2022 r., wiązało się ze zmianami wyjątkowych rozwiązań wprowadzonych dla pracodawców ustawą covidową. 28 grudnia 2023 r. jest dniem, w którym kończy się okres przejściowy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią COVID-19, zatem do tego dnia należy wykonać zaległe badania okresowe oraz szkolenia bhp. 

Badania profilaktyczne w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Czy pracownik, który otrzymał skierowanie na badania profilaktyczne w czasie swojej usprawiedliwionej nieobecności, powinien je wykonać jeszcze przed powrotem do pracy?

GIP o okresowych badaniach po 1 lipca: 180 dni okresu przejściowego

180 dni po 1 lipca należy uznać za okres przejściowy, w którym każdy pracownik musi uzyskać aktualne orzeczenie lekarskie, jeżeli stracił je po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego - poinformował Główny Inspektorat Pracy.

Ekspert: trzeba zrobić zaległe badania okresowe i szkolenia BHP

1 lipca zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego, co oznacza, że trzeba będzie zrobić zaległe badania okresowe i badania wstępne medycyny pracy czy uzupełnić brakujące szkolenia BHP - podkreślił dr Paweł Łuczak z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Badania profilaktyczne poza godzinami pracy

Badania okresowe należy wykonywać w czasie godzin pracy. Wyjątkiem są osoby pracujące w dni weekendowe lub wieczorową porą - dlaczego? Odpowiadamy w artykule.

Będą zmiany w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej opracowało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Będą zmiany w przepisach dotyczących badań lekarskich pracowników oraz orzeczeń lekarskich

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Stanowisko wyposażone w monitor ekranowy – skierowanie na badania i odwołanie od orzeczenia lekarza medycyny pracy

W skierowaniu na badania lekarskie pracodawca ma obowiązek dokonać szczegółowego opisu warunków pracy na danym stanowisku, w tym także zawrzeć informacje o występowaniu czynników niebezpiecznych. Jak w takim razie powinno zostać wystawione skierowanie na badania pracownika pracującego przy komputerze?

Ministerstwo Zdrowia przygotowuje przepisy przywracające obowiązkowe badania okresowe

Resort zdrowia planuje przywrócenie obowiązku wykonywania badań okresowych oraz zleconych przed rozpoczęciem nowej pracy - informuje Prawo.pl. Obowiązek ten został zawieszony ponad dwa lata temu, po wybuchu pandemii koronawirusa. Eksperci uważają, że to już najwyższy czas na powrót do wcześniejszych przepisów.