Będą zmiany w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej opracowało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Będą zmiany w przepisach dotyczących badań lekarskich pracowników oraz orzeczeń lekarskich

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Stanowisko wyposażone w monitor ekranowy – skierowanie na badania i odwołanie od orzeczenia lekarza medycyny pracy

W skierowaniu na badania lekarskie pracodawca ma obowiązek dokonać szczegółowego opisu warunków pracy na danym stanowisku, w tym także zawrzeć informacje o występowaniu czynników niebezpiecznych. Jak w takim razie powinno zostać wystawione skierowanie na badania pracownika pracującego przy komputerze?

Ministerstwo Zdrowia przygotowuje przepisy przywracające obowiązkowe badania okresowe

Resort zdrowia planuje przywrócenie obowiązku wykonywania badań okresowych oraz zleconych przed rozpoczęciem nowej pracy - informuje Prawo.pl. Obowiązek ten został zawieszony ponad dwa lata temu, po wybuchu pandemii koronawirusa. Eksperci uważają, że to już najwyższy czas na powrót do wcześniejszych przepisów.

Obowiązek odbycia badań kontrolnych po okresie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem

Czy po urlopach związanych z macierzyństwem pracownicę należy skierować na badania profilaktyczne?

Projekt łagodzący wymagania zdrowotne dla maszynistów

Projekt rozporządzenia łagodzący wymagania zdrowotne dla maszynistów opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Dzięki temu ma się zwiększyć liczba kandydatów, którzy będą spełniali wymagania zdrowotne, co pozwoli na zmniejszenie deficytu w tym zawodzie.

Jest projekt zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych. Będzie ono miało wpływ na wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają pracowników w pracach, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. Największą grupą pracodawców, którzy zostali wymienieni w rozporządzeniu są kierujący przedsiębiorstwami żywności i żywienia - około 370 tys. przedsiębiorstw.

Odwołanie stanu epidemii a zawieszenie niektórych obowiązków z zakresu prawa pracy i BHP

Odwołanie w dniu 16.05.2022 r. stanu epidemii i wprowadzenie stanu za-grożenia epidemicznego wywołało szereg wątpliwości co do konieczności bądź możliwości dalszego stosowania niektórych z tych rozwiązań. Wszystko to za sprawą dość niefortunnego sprecyzowania treści części przepisów zawartych w koronaustawie.

Zwolnienie lekarskie na czas wykonania badań dla osób przewlekle chorych

Czy osoby przewlekle chore, których stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy powinny otrzymać dodatkowe dni urlopu lub umożliwienie wypisania zwolnienia lekarskiego na dzień wyznaczonych badań kontrolnych? 

Weszło w życie rozporządzenie dot. badań lekarskich strażaka ratownika oraz kandydata na strażaka OSP

Z dniem 15 kwietnia weszło w życie rozporządzenie w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej.