GIP o okresowych badaniach po 1 lipca: 180 dni okresu przejściowego

180 dni po 1 lipca należy uznać za okres przejściowy, w którym każdy pracownik musi uzyskać aktualne orzeczenie lekarskie, jeżeli stracił je po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego – poinformował Główny Inspektorat Pracy.

1 lipca w Polsce odwołany został stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zgodnie z ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zawieszono obowiązek wykonywania badań okresowych pracowników.

Jednocześnie przedłużono ważność orzeczeń lekarskich, która upłynęła po 7 marca 2020 r., na czas nie dłuższy, niż 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych w czasie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego badań i wykonać je w okresie do 180 dni od dnia odwołania tego stanu.

Zasada ta nie budzi wątpliwości w przypadku, gdy ważność orzeczenia lekarskiego upłynęła przed dniem odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, czyli przed dniem 1 lipca 2023 r.

W sytuacji, gdy orzeczenie lekarskie utraciło ważność po odwołaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19 – należy uznać 180 dni za okres przejściowy, w którym każdy pracownik musi uzyskać aktualne orzeczenie lekarskie.

GIP uzasadnia okres przejściowy tym, że „równoległe wykonywanie zaległych oraz bieżących profilaktycznych badań lekarskich może spowodować długi czas oczekiwania na wizytę w poradniach medycyny pracy”.

180 dni ma również pracodawca na skierowanie na badania okresowe pracownika, któremu ważność orzeczenia lekarskiego upłynęła po 30 czerwca 2023 r.

„Biorąc jednak pod uwagę, że pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, pracodawca powinien możliwie jak najszybciej skierować pracownika na badania okresowe, a pracownik – bez zbędnej zwłoki je wykonać” – podkreślił GIP.

GIP podał te informacje po uprzednim zwróceniu się do Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z prośbą o interpretację przepisów dotyczących okresowych badań lekarskich pracowników.

Skomentuj