Wypadki inne

Do tej kategorii zaliczamy m.in.: 

  • wypadki przy pracy rolniczej,
  • wypadki powstałe w szczególnych okolicznościach,
  • wypadki uczniów i studentów.

więcej

Dodatkowo możemy tu zaliczyć:

  • wypadki związane ze służbą,
  • wypadki związane z udzielaniem pomocy.
  • wypadki związane z wypełnianiem obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wypadki związane z akcją zwalczania klęsk żywiołowych.
ARTYKUŁY
Praca w rolnictwie jest coraz bezpieczniejsza

Praca w rolnictwie jest coraz bezpieczniejsza

Liczba wypadków w rolnictwie się zmniejsza - w 1993 r. doszło do blisko 66 tys. takich zdarzeń, a w ubiegłym roku - około 15,3 tys. Niemal połowa z nich to upadki - poinformował dyrektor Biura Prewencji KRUS Cezary Nobis

czytaj więcej
Wychowanie fizyczne w szkole - rozpoznanie zagrożeń

Wychowanie fizyczne w szkole - rozpoznanie zagrożeń

Szkoła to miejsce, w którym uczniowie spędzają znaczną część swojego czasu. Rodzice wysyłający dzieci do szkoły są przekonani, że ich pociechy są pod dobrą opieką nauczycieli – pedagogów, ale czy tak jest?

czytaj więcej
Wypadek na drodze

Wypadek na drodze

W październiku 2017 r. doszło do śmiertelnego wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik firmy zajmującej się remontem dróg, świadczącej usługi na rzecz generalnego wykonawcy prac remontowych jednej z dróg krajowych.

czytaj więcej
Nietypowe zdarzenia wypadkowe

Nietypowe zdarzenia wypadkowe

Nietypowe zdarzenia wypadkowe także trzeba umieć odpowiednio prawnie zakwalifikować.

czytaj więcej
Świadczenia cywilnoprawne za wypadek przy pracy

Świadczenia cywilnoprawne za wypadek przy pracy

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy i doznał szkody w postaci uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia, przysługują świadczenia odszkodowawcze od pracodawcy na podstawie przepisów prawa cywilnego.

czytaj więcej
Wypadki w służbie wojskowej

Wypadki w służbie wojskowej

Pełnienie obowiązków w służbie wojskowej wiąże się z narażaniem swojego bezpieczeństwa, a nawet życia. W związku z tym osoby pełniące taką służbę mają prawo do świadczeń odszkodowawczych.

czytaj więcej
Zachowajmy bezpieczeństwo przy porządkach świątecznych

Zachowajmy bezpieczeństwo przy porządkach świątecznych

Okres przedświątecznym jest czasem wzmożonej aktywności. Między sprzątaniem, gotowaniem, pieczeniem czy kupowaniem, nie zapomnijmy o zachowaniu bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli chodzi o prace porządkowe.

czytaj więcej
Zagrożenia w gospodarstwie rolnym

Zagrożenia w gospodarstwie rolnym

Rozpoczął się sezon związany z pracami polowymi. W związku z tym rolnicy oraz wszystkie osoby żyjące na co dzień na wsiach, powinny mieć na uwadze zagrożenia jakie występują w gospodarstwie rolnym.

czytaj więcej
Wypadki w Służbie Więziennej

Wypadki w Służbie Więziennej

Funkcjonariusz Służby Więziennej może oczywiście ulec wypadkowi czy zachorować, a jest przecież narażony na wiele poważnych zagrożeń zarówno wypadkowych, jak i chorobowych

czytaj więcej
Gdy wypadkowi ulegnie społecznik

Gdy wypadkowi ulegnie społecznik

Czy wypadek społecznika można uznać za wypadek przy pracy? Gdy aktywność społeczna wiąże się z nieformalnymi relacjami z pracodawcą, zawsze warto zadbać o jej sformalizowanie. Dlaczego?

czytaj więcej
BHP i szkolenia w rolnictwie

BHP i szkolenia w rolnictwie

Problematyka szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest uregulowana w ustawie – Kodeks pracy i w wydanym na podstawie art. 237(5) Kodeksu pracy.

czytaj więcej