Wypadki inne

Do tej kategorii zaliczamy m.in.: 

  • wypadki przy pracy rolniczej,
  • wypadki powstałe w szczególnych okolicznościach,
  • wypadki uczniów i studentów.

więcej

Dodatkowo możemy tu zaliczyć:

  • wypadki związane ze służbą,
  • wypadki związane z udzielaniem pomocy.
  • wypadki związane z wypełnianiem obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wypadki związane z akcją zwalczania klęsk żywiołowych.
ARTYKUŁY
Wypadki w służbie wojskowej

Wypadki w służbie wojskowej

Pełnienie obowiązków w służbie wojskowej wiąże się z narażaniem swojego bezpieczeństwa, a nawet życia. W związku z tym osoby pełniące taką służbę mają prawo do świadczeń odszkodowawczych.

czytaj więcej
Zachowajmy bezpieczeństwo przy porządkach świątecznych

Zachowajmy bezpieczeństwo przy porządkach świątecznych

Okres przedświątecznym jest czasem wzmożonej aktywności. Między sprzątaniem, gotowaniem, pieczeniem czy kupowaniem, nie zapomnijmy o zachowaniu bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli chodzi o prace porządkowe.

czytaj więcej
Zagrożenia w gospodarstwie rolnym

Zagrożenia w gospodarstwie rolnym

Rozpoczął się sezon związany z pracami polowymi. W związku z tym rolnicy oraz wszystkie osoby żyjące na co dzień na wsiach, powinny mieć na uwadze zagrożenia jakie występują w gospodarstwie rolnym.

czytaj więcej
Wypadki w Służbie Więziennej

Wypadki w Służbie Więziennej

Funkcjonariusz Służby Więziennej może oczywiście ulec wypadkowi czy zachorować, a jest przecież narażony na wiele poważnych zagrożeń zarówno wypadkowych, jak i chorobowych

czytaj więcej
Gdy wypadkowi ulegnie społecznik

Gdy wypadkowi ulegnie społecznik

Czy wypadek społecznika można uznać za wypadek przy pracy? Gdy aktywność społeczna wiąże się z nieformalnymi relacjami z pracodawcą, zawsze warto zadbać o jej sformalizowanie. Dlaczego?

czytaj więcej
BHP i szkolenia w rolnictwie

BHP i szkolenia w rolnictwie

Problematyka szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest uregulowana w ustawie – Kodeks pracy i w wydanym na podstawie art. 237(5) Kodeksu pracy.

czytaj więcej
Nowa stawka odszkodowania rolniczego

Nowa stawka odszkodowania rolniczego

Nowa stawka wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

czytaj więcej