GUS: 68 777 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2021 roku

W 2021 r. zgłoszono 68 777 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 9,6 proc. więcej niż w 2020 r. Zwiększył się również wskaźnik wypadkowości z 4,62 do 5,10 – poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny.

GUS podaje, że w 2021 r. udział osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych wyniósł 0,3 proc. (tyle samo co w 2020 r.), w wypadkach ciężkich – 0,5 proc. (spadek o 0,1 p. proc.), a w wypadkach z innym skutkiem zwiększyła się o 9,7 proc.

Najwyższy wskaźnik wypadkowości zanotowano w woj. podlaskim (6,53), opolskim (6,32) i w warmińsko-mazurskim (6,13), a najniższy w woj. mazowieckim (3,67) i w małopolskim (3,91).

Wskaźnik wypadkowości to liczba osób poszkodowanych przypadających na tysiąc pracujących. „Do obliczenia wskaźnika przyjęto przeciętną liczbę pracujących obliczoną jako średnia arytmetyczna dwóch stanów (w dniu 31 grudnia roku poprzedniego i 31 grudnia roku bieżącego)” – wyjaśnia GUS.

Sekcją z najwyższym wskaźnikiem wypadkowości jest górnictwo i wydobywanie, a najniższą informacja i komunikacja. Dominującą grupą wydarzeń powodujących urazy w 2021 r. było zderzenie lub uderzenie w nieruchomy obiekt (32,8 proc.).

Badania wykazują, że za najczęstszą przyczynę wypadków przy pracy uznano nieprawidłowe zachowanie się pracownika (60,8 proc.), a czynnością najczęściej wykonywaną przez poszkodowanego w chwili wypadku było poruszanie się (38,1 proc.). Aż 79,4 proc. osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy doznało urazu kończyn.

„Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą” – wyjaśnia GUS.

Urząd zaznacza, że zaprezentowane dane mają charakter wstępny, a ostateczne dostępne będą w publikacji, która ukaże się w listopadzie 2022 r.

Skomentuj