PIP: 11 skarg na realizację nowych przepisów o kontroli trzeźwości pracowników

W 2023 r. do Państwowej Inspekcji Pracy wypłynęło 11 skarg dotyczących przepisów o kontroli trzeźwości oraz dwie skargi w sprawie kontroli na obecność środków psychoaktywnych – przekazała PAP rzeczniczka prasowa w Głównym Inspektoracie Pracy Agnieszka Sopińska-Jaremczak.

Od 21 lutego 2023 r. obowiązują nowe przepisy, które umożliwiają pracodawcom prowadzenie kontroli trzeźwości pracowników oraz badania ich na obecność środków działających podobnie do alkoholu. Kontrola może być prowadzona tylko jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia lub ochrony mienia. W przepisach zastrzeżono też, że kontrola nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika i obejmuje badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego, za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie.

Po roku od wejścia w życie nowych przepisów rzeczniczka PIP podsumowuje, że spośród 11 skarg na ich stosowanie, sześć Inspekcja oceniła jako zasadne, trzy uznała za bezzasadne, a w przypadku dwóch skarg postępowanie dowodowe prowadzone w trakcie kontroli nie pozwoliło na zweryfikowanie zarzutów podniesionych przez skarżących. „Tym samym rozstrzygnięcie sporu między stronami w tej kwestii pozostaje wyłącznie w gestii sądu” – powiedziała.

W 2023 r. pracownicy skierowali też do PIP dwie skargi dotyczące kontroli pracowników na obecność środków psychoaktywnych. „W tych przypadkach, w toku kontroli, niemożliwe było ustalenie ich zasadności” – powiedziała.

PIP nie precyzuje na czym polegały zarzuty, jakie skarżący podnosili w skargach kierowanych do Inspekcji.

Rzeczniczka dodała, że w 2023 r. w przypadku 151 kontroli przeprowadzonych przez PIP, inspektorzy pracy wydawali środki prawne w związku z naruszeniem przepisów Kodeksu pracy dotyczących kontroli trzeźwości. Wskazała, że było to 157 wniosków w wystąpieniach oraz trzy polecenia.

Sopińska-Jaremczak przypomniała, że Państwowa Inspekcja Pracy nie zajmuje się badaniem trzeźwości pracowników w związku z czym, nie może ocenić nowych przepisów. „Właściwej oceny skuteczności znowelizowanych przepisów dot. kontroli trzeźwości mogą dokonać inicjatorzy wprowadzenia nowych zasad przeprowadzania takich badań” – dodała.

Obowiązujące od 21 lutego 2023 r. przepisy stanowią, że jeżeli kontrola trzeźwości pracownika wykaże stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy.

Analogiczne regulacje wprowadzono w przypadku kontroli pracowników na obecność środków działających podobnie do alkoholu.

Skomentuj