Szkolenia doskonalące

Doskonalenie to zdobywanie coraz większych umiejętności w określonej dziedzinie. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas kształcenia zawodowego nie zawsze wystarczają do realizowania zadań, czy też do realizowania własnych celów zawodowych. Zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności odbywa się zazwyczaj poprzez kształcenie kursowe.

więcej

Nie zawsze zdobycie nowych umiejętności wiąże się z ukończeniem szkoły czy studiów. Potrzeba doskonalenia jest cechą charakterystyczną tych, którzy uczą się bo tego chcą, a nie dlatego, że ktoś tego od nich oczekuje. Często zajmowane stanowisko wiąże się z obowiązkiem znajomości aktualnych wymagań prawnych i normatywnych nie tylko w zakresie prawa krajowego, ale też WE. Udział w szkoleniach doskonalących, czy też jak kto woli dokształcających to niezbędny element dla takich stanowisk pracy. Rozwój techniki nie pozwala na stanie w miejscu i wymaga od pracownika poznawania nowych maszyn, urządzeń i technologii. Środowisko pracy, nowe modele organizacji pracy, stosunki międzyludzkie – to wszystko wymaga zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Szkolenia od podstaw lub poszerzające wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, zmiany w obowiązujących przepisach, wdrażanie procedur i systemów zarządzania, etyka pracownicza, motywacja w pracy, kształtowanie odpowiednich postaw i wiele innych. Każda nowa wiedza i umiejętność pozwoli na rozwój pracownika i szersze postrzeganie otoczenia i jego potrzeb.

ARTYKUŁY
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Pracownik, który chce podnieść swoje kwalifikacje zawodowe powinien spodziewać się szeregu udogodnień ze strony pracodawcy. Przepisy Kodeku pracy wręcz traktują to ułatwienie jako obowiązek pracodawcy.

czytaj więcej
Dobry wykładowca – czyli jaki?

Dobry wykładowca – czyli jaki?

Efektywność szkolenia w dużej mierze zależy od sposobu nauczania i prowadzenia zajęć przez wykładowcę, trenera. Jakie zatem cechy powinna posiadać osoba prowadząca szkolenie?

czytaj więcej
Unijna reforma ochrony danych osobowych

Unijna reforma ochrony danych osobowych

W ubiegłym roku – 27 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski i Rada (UE) przyjęły rozporządzenie nr. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

czytaj więcej
Bądź na bieżąco ze zmianami prawa!

Bądź na bieżąco ze zmianami prawa!

Rok 2017 przyniósł i będzie przynosił spore zmiany w prawie pracy. Aby nie zagubić się w gąszczu kodeksowych przepisów proponujemy Państwu szkolenie doskonalące, które odbędzie się 25 lipca bieżącego roku.

czytaj więcej