Szkolenia doskonalące

Doskonalenie to zdobywanie coraz większych umiejętności w określonej dziedzinie. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas kształcenia zawodowego nie zawsze wystarczają do realizowania zadań, czy też do realizowania własnych celów zawodowych. Zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności odbywa się zazwyczaj poprzez kształcenie kursowe.

więcej

Nie zawsze zdobycie nowych umiejętności wiąże się z ukończeniem szkoły czy studiów. Potrzeba doskonalenia jest cechą charakterystyczną tych, którzy uczą się bo tego chcą, a nie dlatego, że ktoś tego od nich oczekuje. Często zajmowane stanowisko wiąże się z obowiązkiem znajomości aktualnych wymagań prawnych i normatywnych nie tylko w zakresie prawa krajowego, ale też WE. Udział w szkoleniach doskonalących, czy też jak kto woli dokształcających to niezbędny element dla takich stanowisk pracy. Rozwój techniki nie pozwala na stanie w miejscu i wymaga od pracownika poznawania nowych maszyn, urządzeń i technologii. Środowisko pracy, nowe modele organizacji pracy, stosunki międzyludzkie – to wszystko wymaga zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Szkolenia od podstaw lub poszerzające wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, zmiany w obowiązujących przepisach, wdrażanie procedur i systemów zarządzania, etyka pracownicza, motywacja w pracy, kształtowanie odpowiednich postaw i wiele innych. Każda nowa wiedza i umiejętność pozwoli na rozwój pracownika i szersze postrzeganie otoczenia i jego potrzeb.

ARTYKUŁY
Dobry wykładowca – czyli jaki?

Dobry wykładowca – czyli jaki?

Efektywność szkolenia w dużej mierze zależy od sposobu nauczania i prowadzenia zajęć przez wykładowcę, trenera. Jakie zatem cechy powinna posiadać osoba prowadząca szkolenie?

czytaj więcej
Unijna reforma ochrony danych osobowych

Unijna reforma ochrony danych osobowych

W ubiegłym roku – 27 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski i Rada (UE) przyjęły rozporządzenie nr. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

czytaj więcej
Bądź na bieżąco ze zmianami prawa!

Bądź na bieżąco ze zmianami prawa!

Rok 2017 przyniósł i będzie przynosił spore zmiany w prawie pracy. Aby nie zagubić się w gąszczu kodeksowych przepisów proponujemy Państwu szkolenie doskonalące, które odbędzie się 25 lipca bieżącego roku.

czytaj więcej