Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało informację dotyczącą wysokości środków oraz priorytety wydatkowania KFS na 2022 rok. Zasady tworzenia i wydatkowania KFS regulują przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Badanie: w ostatnim roku blisko 78 proc. dorosłych Polaków nie podniosło swoich kompetencji zawodowych

W ciągu ostatniego roku 77,7 proc. dorosłych Polaków nie podjęła żadnych działań, by podnieść swoje kompetencje zawodowe. Wśród tych. którzy je podnieśli ponad połowa postawiła na dodatkowe kompetencje do wykonywania obecnej pracy - wynika z badania.

Szkolenie dla pracownika w dzień wolny od pracy

Zdarza się, że pracodawcy kierują pracowników na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe poza godzinami ich pracy lub w dni wolne od pracy, np. w sobotę lub niedzielę. Co w takim przypadku, czy pracownikowi należy się jakaś rekompensata?

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Pracownik, który chce podnieść swoje kwalifikacje zawodowe powinien spodziewać się szeregu udogodnień ze strony pracodawcy. Przepisy Kodeku pracy wręcz traktują to ułatwienie jako obowiązek pracodawcy.

Dobry wykładowca – czyli jaki?

Efektywność szkolenia w dużej mierze zależy od sposobu nauczania i prowadzenia zajęć przez wykładowcę, trenera. Jakie zatem cechy powinna posiadać osoba prowadząca szkolenie?