Nowe przepisy dotyczące kształcenia pozaszkolnego. Ważne zmiany, nowe wzory dokumentów

11 października br. weszło w życie rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Nowe przepisy w znacznej mierze dotyczą zasad działania branżowych centrów umiejętności (BCU), a także określają wzory dokumentów wydawanych po ukończeniu kształcenia prowadzonego w formach pozaszkolnych.

Zdalne szkolenia BHP z Dolineo – inwestycja w bezpieczeństwo i rozwój firmy

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) to nie tylko wymóg prawny. To podstawa, gwarantująca bezpieczne i efektywne funkcjonowanie biznesu. Zaufane i skuteczne praktyki BHP zwiększają produktywność, zmniejszają ryzyko wypadków w pracy, a co za tym idzie – obniżają koszty związane z niepożądanymi incydentami. To fundament, który tworzy zdrowe i produktywne środowisko pracy.

Badanie: Wybierający szkolenia najczęściej zainteresowany kursami związanymi z pracą

Co trzeci dorosły nie jest zainteresowany żadnymi szkoleniami lub kursami. Wśród tych, którzy chcą się uczyć, najwięcej jest zainteresowanych kursami związanymi z obecnie wykonywaną pracą, przyszłą pracą oraz nauką języków obcych – wynika z badania IBRiS.

Uprawnienia SEP elektryczne z pomiarami

Pomiary elektryczne to uprawnienia SEP, które może wykonywać tylko osoba posiadająca odpowiednie umiejętności w zakresie elektroenergetyki. Sprawdź, czym są dokładnie pomiary elektryczne i jak je zdobyć.

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało informację dotyczącą wysokości środków oraz priorytety wydatkowania KFS na 2022 rok. Zasady tworzenia i wydatkowania KFS regulują przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Badanie: w ostatnim roku blisko 78 proc. dorosłych Polaków nie podniosło swoich kompetencji zawodowych

W ciągu ostatniego roku 77,7 proc. dorosłych Polaków nie podjęła żadnych działań, by podnieść swoje kompetencje zawodowe. Wśród tych. którzy je podnieśli ponad połowa postawiła na dodatkowe kompetencje do wykonywania obecnej pracy - wynika z badania.

Szkolenie dla pracownika w dzień wolny od pracy

Zdarza się, że pracodawcy kierują pracowników na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe poza godzinami ich pracy lub w dni wolne od pracy, np. w sobotę lub niedzielę. Co w takim przypadku, czy pracownikowi należy się jakaś rekompensata?

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Pracownik, który chce podnieść swoje kwalifikacje zawodowe powinien spodziewać się szeregu udogodnień ze strony pracodawcy. Przepisy Kodeku pracy wręcz traktują to ułatwienie jako obowiązek pracodawcy.

Dobry wykładowca – czyli jaki?

Efektywność szkolenia w dużej mierze zależy od sposobu nauczania i prowadzenia zajęć przez wykładowcę, trenera. Jakie zatem cechy powinna posiadać osoba prowadząca szkolenie?