Będą zmiany w rozporządzeniu w sprawie bhp przy eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Zdrowia sporządziło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, które ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

ZUS: w Polsce pracuje coraz więcej cudzoziemców; stanowią oni 6,5 proc. wszystkich ubezpieczonych

W Polsce pracuje coraz więcej cudzoziemców, stanowią oni 6,5 proc. wszystkich ubezpieczonych. Na koniec września 2022 r. w ZUS było zarejestrowanych ponad 1 mln obcokrajowców, to wzrost o 23,5 proc. w stosunku do tego samego okresu 2021 r. – poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Dolnośląskie/ W tartaku nielegalnie pracowało 50 cudzoziemców

W tartaku pod Oleśnicą na Dolnym Śląsku 50 cudzoziemców było zatrudnionych nielegalnie. Niektórzy nie mieli umów o pracę, inni nie mieli zezwoleń na pracę. Pracodawcy grozi wysoka grzywna, a nielegalnie zatrudnionym nakaz opuszczenia Polski.

Deloitte: jedynie 10 proc. kobiet nie planuje zmiany pracy przez okres dłuższy niż pięć lat.

Tylko co dziesiąta kobieta nie zamierza zmieniać pracy przez okres dłuższy niż pięć lat. 53 proc. uważa, że ich poziom stresu wzrósł względem ubiegłego roku, a "niemal połowa odczuwa wypalenie zawodowe" - przekazał Deloitte.

PIE: do 2035 r. siłą napędową rynku pracy będzie poziom wirtualizacji pracy

Siłami napędowymi rynku pracy w perspektywie do 2035 r. będą poziom wirtualizacji rynku pracy oraz zdolność do pracy w rozproszonych zespołach - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). Instytut zaproponował też cztery scenariusze rozwoju rynku pracy.

ZUS z okazji Dnia Matki przypomina o świadczeniach wypłacanych mamom

Z okazji przypadającego w czwartek Dnia Matki Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomniał o świadczeniach wypłacanych mamom. To m.in. zasiłek macierzyński i świadczenie z programu "Mama 4 plus", adresowane do kobiet po 60. roku życia, które wychowały co najmniej czworo dzieci.

ZUS: do końca maja osoby dorabiające do świadczenia przedemerytalnego muszą powiadomić o przychodach

Do końca maja osoby, które dorabiają do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, muszą poinformować ZUS o swoich przychodach za dany rok rozliczeniowy. W tym roku jest to okres od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. - przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

GUS: w 2021 r. wydano w Polsce o 24 proc. więcej zezwoleń na pracę cudzoziemców niż w 2020 r.

W 2021 r. w Polsce wydano 504,2 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców. Było to o 24 proc. więcej niż w 2020 r. – podał GUS w piątkowym komunikacie.

Impact’22: narasta problem wypalenia zawodowego wśród Polaków

W Polsce rośnie liczba osób, które dotknęło wypalenie zawodowe. Niektóre dane wskazują, że ich odsetek może sięgać nawet 70 proc. Nad przyczyną tego zjawiska zastanawiali się uczestnicy panelu „Wypalenie zawodowe wśród różnych grup społecznych”, który odbył się podczas kongresu Impact’22 w Poznaniu.

CBOS: 60 proc. pracujących dobrze ocenia sytuację w swoich zakładach pracy

W kwietniu nastroje na rynku pracy pozostawały stabilne; 60 proc. pracujących dobrze oceniało sytuację w swoich zakładach pracy, nieznacznie poprawiły się przewidywania dot. najbliższego roku - wynika z opublikowanego w poniedziałek badania CBOS.