ZUS z okazji Dnia Matki przypomina o świadczeniach wypłacanych mamom

Z okazji przypadającego w czwartek Dnia Matki Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomniał o świadczeniach wypłacanych mamom. To m.in. zasiłek macierzyński i świadczenie z programu „Mama 4 plus”, adresowane do kobiet po 60. roku życia, które wychowały co najmniej czworo dzieci.

Po urodzeniu dziecka mamy mogą liczyć na szereg świadczeń wypłacanych przez ZUS, m.in. na zasiłek macierzyński czy rodzicielskie świadczenie uzupełniające, potocznie nazwane świadczeniem „Mama 4 plus”.

„Po urodzeniu dziecka mama objęta ubezpieczeniem chorobowym, może otrzymać zasiłek macierzyński. Jego długość uzależniona jest od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie bądź przyjętych na wychowanie. Część urlopu macierzyńskiego mama może wykorzystać jeszcze przed narodzinami dziecka, nie więcej jednak niż 6 tygodni” – wskazała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka matka może skorzystać z 52– tygodniowego płatnego zasiłku macierzyńskiego, który przysługuje za okres 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, i 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego. W przypadku urodzenia bliźniaków okres pobierania zasiłku macierzyńskiego to maksymalnie 65 tygodni, a przy trojaczkach – 67 tygodni. Przy większej liczbie dzieci okres zasiłku wydłuża się i maksymalnie może trwać do 71 tygodni.

Jak wynika ze statystyk ZUS, to jednak matki częściej korzystają z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2022 r. zasiłki macierzyńskie pobierało ponad 354 tys. osób., rodzicielskie ponad 213 tys.

Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego jest zarezerwowane tylko dla matki. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach ojciec może w tym czasie przejąć opiekę nad noworodkiem. Jeśli mama chce zrezygnować z zasiłku i wcześniej wrócić do pracy, może to zrobić już po 14 tygodniach po porodzie, pod warunkiem że pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta ubezpieczony tata dziecka.

Po urlopie macierzyńskim zarówno matka, jak i ojciec dziecka mogą przejść na urlop rodzicielski, który trwa maksymalnie 32 tygodnie lub 34 tygodnie. Urlop ten przysługuje również w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie.

Na zasiłku macierzyńskim obowiązkowo podlega się ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Płatnikiem składek jest podmiot, który wypłaca zasiłek (np. pracodawca, zleceniodawca, ZUS).

Z kolei program „Mama 4 plus” funkcjonuje od ponad 3 lat i adresowany jest dla kobiet po 60. roku życia, które urodziły i wychowały lub jedynie wychowały co najmniej czworo dzieci. „Po spełnieniu określonych warunków o świadczenie mogą również ubiegać się mężczyźni” – zaznaczyła prof. Uścińska.

Wysokość świadczenia wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli od marca 1338,44 zł brutto. Taką kwotę dostają osoby, które nie pobierają emerytury ani renty i nie mają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. W przypadku pobierania emerytury lub renty w kwocie niższej niż najniższa emerytura, świadczenie stanowi dopełnienie do 1338,44 zł. Na przykład, jeśli obecnie pobieramy świadczenie w wysokości 900 zł, to zostanie ono uzupełnione o 438,44 zł, czyli do 1338,44 zł.

Skomentuj