Wypadki w drodze

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

więcej

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:

    • innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego;
    • zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;
    • zwykłego spożywania posiłków;
    • odbywania nauki lub studiów.

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do pracy lub z pracy dokonują w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy pracodawcy w stosunku do ubezpieczonych, będących pracownikami, a w stosunku do pozostałych ubezpieczonych podmioty określone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

ARTYKUŁY
"Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo"

"Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo"

"Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo" pod takim hasłem ruszyła we wtorek druga już kampania Komendy Głównej Policji. W ramach akcji kierowcy będą mogli m.in. bezpłatnie sprawdzić i wyregulować oświetlenie w samochodach.

czytaj więcej
Świadczenia z tytułu wypadku w drodze z/do pracy

Świadczenia z tytułu wypadku w drodze z/do pracy

Osoba, która ulegnie wypadkowi w drodze z lub do pracy ma prawo do świadczeń z tego tytułu. Może ubiegać się o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego oraz po jego wykorzystaniu o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego

czytaj więcej
Procedura powypadkowa w wypadkach w drodze z/do pracy

Procedura powypadkowa w wypadkach w drodze z/do pracy

Jak wygląda procedura powypadkowa w wypadkach w drodze z/ do pracy? Co jest podstawą uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy?

czytaj więcej
Wypadek w drodze do/z pracy (definicja, przesłanki)

Wypadek w drodze do/z pracy (definicja, przesłanki)

Pracownik może ulec wypadkowi nie tylko na swoim stanowisku pracy, ale także w trakcie powrotu z pracy lub gdy się do niej udaje. Jakie są przesłanki uznania zdarzenia za wypadek w drodze do lub z pracy?

czytaj więcej
Wypadki w drodze do pracy lub z pracy

Wypadki w drodze do pracy lub z pracy

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z pracy, jeżeli droga ta była najkrótszą i nie została przerwana.

czytaj więcej
Pracownik agencyjny - wypadek w drodze

Pracownik agencyjny - wypadek w drodze

Jeśli dojdzie do wypadku w drodze do/z pracy, pracownika agencyjnego, to kto pisze wypadek – pracodawca czy najemca? W drodze do/z pracy to teren poza zakładem więc czy nie powinien pisać go pracodawca czyli agencja?

czytaj więcej