Znaczenie urazu przy wypadku w drodze do pracy lub z pracy

W artykule odpowiadamy na pytania dotyczące wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Czy następstwem tego zdarzenia musi być uraz, aby poszkodowany mógł mieć prawo do jakichkolwiek świadczeń?

Wypadek w drodze na profilaktyczne badania lekarskie

Pracownik w drodze pomiędzy domem a przychodnią, w której miał mieć wykonywane badania profilaktyczne, miał wypadek komunikacyjny (inny użytkownik drogi, wymuszając pierwszeństwo, doprowadził do kolizji z samochodem prowadzonym przez naszego pracownika). W związku z tym ostatecznie nie dotarł na badania, a wypadek zgłosił telefonicznie przełożonemu. Czy zdarzenie to można uznać za wypadek w drodze do pracy?

Wypadek w zakładzie pracy na chwilę przed rozpoczęciem pracy

Co w przypadku, kiedy na kilka minut przed rozpoczęciem pracy przebywamy w zakładzie pracy i ulegniemy wypadkowi? Czy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia mające miejsce na terenie zakładu pracy przed rozpoczęciem pracy? Czy jest to wypadek przy pracy, czy wypadek w drodze do pracy?

Zespół powypadkowy

Jakie są zadania zespołu powypadkowego? Kto wchodzi w jego skład? Kto i w jakim celu go powołuje?

Jaka składka wypadkowa od 1 kwietnia?

W kwietniu br. zmianie ulegną kategorie ryzyka oraz odpowiadające im stopy procentowe składki na ubezpieczenia społeczne z tytułów wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Świadczenia cywilnoprawne za wypadek przy pracy

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy i doznał szkody w postaci uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia, przysługują świadczenia odszkodowawcze od pracodawcy na podstawie przepisów prawa cywilnego.

Wypadek przy pracy pracownika delegowanego za granicę

W naszej karierze zawodowej może zdarzyć się tak, że zostaniemy oddelegowani przez naszego polskiego pracodawcę do pracy za granicą. Co w przypadku, gdy ulegniemy tam wypadkowi przy pracy?

„Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”

"Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo" pod takim hasłem ruszyła we wtorek druga już kampania Komendy Głównej Policji. W ramach akcji kierowcy będą mogli m.in. bezpłatnie sprawdzić i wyregulować oświetlenie w samochodach.

Świadczenia z tytułu wypadku w drodze z/do pracy

Osoba, która ulegnie wypadkowi w drodze z lub do pracy ma prawo do świadczeń z tego tytułu. Może ubiegać się o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego oraz po jego wykorzystaniu o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego

Procedura powypadkowa w wypadkach w drodze z/do pracy

Jak wygląda procedura powypadkowa w wypadkach w drodze z/ do pracy? Co jest podstawą uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy?