Thumb

Ergonomia stanowiska pracy

W wieku XX, a szczególnie w jego drugiej połowie, nastąpiło wielkie przyspieszenie w postępie technologii i organizacji pracy.
Thumb

Rozporządzenie w sprawie wzorów oznakowania opakowań.

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań stanowi wykonanie upoważnienia zwartego w art. 15 ust. 4 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Thumb

Dokumentacja BHP i Prawa Pracy

Każdy dokument można wydrukować w celu ręcznego wypełnienia, lub wypełnić i zapisać po wypełnieniu na swoim nośniku używając np. programu Adobe Acrobat Reader DC.