Thumb

Staż pracy, a prowadzenie działalności gospodarczej – nowelizacja kodeksu pracy

Zgodnie z planowaną nowelizacją kodeksu pracy z początkiem 2022 roku mają ulec zmianie przepisy dotyczące zliczania okresów prowadzenia działalności gospodarczej m.in. przy wyliczaniu urlopu wypoczynkowego. Obecnie obowiązujące przepisy nie pozwalają zaliczać okresów prowadzenia działalności gospodarczej do stażu pracy.
Thumb

Czy PIP może kontrolować kilka razy z rzędu tego samego pracodawcę w tym samym zakresie?

Głównymi zadaniami Państwowej Inspekcji Pracy są nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy. Jednak nie może wykonywać kontroli u tego samego przedsiębiorcy w tym samym zakresie przedmiotowym i czasowym.
Thumb

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę – najważniejsze informacje

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Czy pracownik musi przyjąć nowe warunki pracy? Czy nowy pracodawca musi przestrzegać zarządzeń układu zbiorowego, który obowiązywał u poprzedniego pracodawcy?
Thumb

Czy pracodawca może zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym?

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Przepis ten nie jest stosowany w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Thumb

Ergonomia stanowiska pracy

W wieku XX, a szczególnie w jego drugiej połowie, nastąpiło wielkie przyspieszenie w postępie technologii i organizacji pracy.
Thumb

Rozporządzenie w sprawie wzorów oznakowania opakowań.

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań stanowi wykonanie upoważnienia zwartego w art. 15 ust. 4 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Thumb

Dokumentacja BHP i Prawa Pracy

Każdy dokument można wydrukować w celu ręcznego wypełnienia, lub wypełnić i zapisać po wypełnieniu na swoim nośniku używając np. programu Adobe Acrobat Reader DC.