Czy państwo powinno dawać przywileje pracownikom dojeżdżającym codziennie do zakładów pracy na rowerze oraz wspierać pracodawców w tym zakresie?

Zamiana samochodu na rower korzystnie wpływa na środowisko oraz przepustowość dróg, a także pozytywnie wpływa na zdrowie. Czy w związku z tym rząd powinien wprowadzić przywileje pracownikom dojeżdżającym codziennie do zakładów pracy na rowerze oraz wspierać pracodawców w tym zakresie?

W interpelacji nr 34275 skierowanej do Minister Rodziny i Polityki Społecznej zwrócono uwagę na to, że 75% Polaków używa roweru jako środka komunikacji, z czego 26% używa go jako środka transportu do pracy. Ten środek komunikacji korzystnie wpływa na środowisko oraz przepustowość dróg. Poruszanie się rowerem ogranicza wydalanie szkodliwych substancji, a także pozytywnie wpływa na nasze zdrowie.  

W interpelacji wnioskowano o rozważenie wprowadzenia dodatkowych korzyści socjalnych dla pracowników dojeżdżających do pracy na rowerze. Korzyściami tymi mogłyby być m.in. skrócenie godzin pracy, dodatkowy dzień wolny od pracy czy, zastosowanie dodatkowej ulgi podatkowej. Benefity tego typu coraz częściej zauważane są w sektorach prywatnych, a wprowadzenie ich przez rząd byłoby tego dobrym uzupełnieniem.

W interpelacji zwrócono również uwagę na potrzebę wsparcia przedsiębiorców przy budowaniu przyjaznego środowiska dla pracowników – rowerzystów, np. budowa miejsc postojowych lub wind dla rowerów.

Zdaniem wnioskującego rozwiązania promujące dojazd do miejsca pracy rowerem zostałyby dobrze przyjęte przez samorządy starające się tworzyć przyjazną infrastrukturę dla rowerzystów, a także ograniczyć ruch samochodów w centrach miast.

Interpelacja została zakończona pytaniem:

Czy w kierowanym przez Panią ministerstwie trwają już lub planowane są prace w powyższej sprawie?

Odpowiedź minister rodziny i polityki społecznej

Odpowiedzi na wyżej omawianą interpelację udzieliła Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, w której zaznaczyła, że według przepisów kodeksu pracy pracodawca ma możliwość wprowadzenie dodatkowych świadczeń dla pracowników, jeśli taka będzie jego wola. W regulaminie wynagradzania pracodawca może ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania.

Również prawo nie stoi na przeszkodzie wprowadzaniu niewynikających z przepisów powszechnie obowiązujących regulacji wewnątrzzakładowych, takich jak dodatkowych zwolnień od pracy czy dni wolnych od pracy.  Istotne jest, aby przy tym pamiętać o zasadzie równości i obiektywności. Dyskryminowanie jakiejkolwiek grupy pracowników jest zakazane.

Należy podkreślić, że ze względu na różną odległość dzielącą poszczególnych pracowników od miejsca pracy nie każdy z nich może pozwolić sobie na wybór roweru jako środka komunikacji.

Minister swoją odpowiedź zakończyła informacją, że w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej nie są obecnie prowadzone ani planowane prace w postulowanym przez Pana Posła kierunku.

Źródło:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.),
  2. Interpelacja nr 34275 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie braku rozwiązań prawnych dotyczących korzyści dla pracowników dojeżdżających codziennie do zakładów pracy na rowerze oraz wsparcia pracodawców w tym zakresie,
  3. Odpowiedź na interpelację nr 34275 w sprawie braku rozwiązań prawnych dotyczących korzyści dla pracowników dojeżdżających codziennie do zakładów pracy na rowerze oraz wsparcia pracodawców w tym zakresie.

Skomentuj