Ocena ryzyka - pozostałe czynniki

Ocenie ryzyka podlegają również prace wykonywane przy udziale innych czynników szkodliwych niż te, które są omówione w poprzednich częściach zakładki Ocena ryzyka.

więcej

Są to m.in.:

  • prace przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych ze złomu metali,
  • ręczne prace transportowe oraz inne prace związane z wysiłkiem fizycznym,
  • prace przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
  • prace, związane z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej,
  • prace związane z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
ARTYKUŁY
Ocena ryzyka a zapobieganie wypadkom przy pracy

Ocena ryzyka a zapobieganie wypadkom przy pracy

Poprawnie przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego stwarza podstawę do podjęcia działań, mających na celu zapobieganie chorobom oraz wypadkom wywołanym przez zagrożenia pojawiające się w miejscu pracy.

czytaj więcej
Ryzyko pracy leśniczego w Tatrzańskim Parku Narodowym

Ryzyko pracy leśniczego w Tatrzańskim Parku Narodowym

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie bardziej precyzyjnej metody oceny ryzyka zawodowego – na podstawie analizy charakterystycznych zagrożeń występujących na stanowisku pracy leśniczego w TPN.

czytaj więcej
Monotonia w pracy

Monotonia w pracy

Monotonia w pracy może być zaliczana do czynników uciążliwości pracy. Prowadzi ona także do zwiększenia zmęczenia psychicznego.

czytaj więcej
Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego należą do jednych z najczęstszych dolegliwości związanych z pracą. W całej Europie dotykają one milionów pracowników.

czytaj więcej
Bezpieczne konstrukcje układów sterowania maszyn

Bezpieczne konstrukcje układów sterowania maszyn

Za kształtowanie bezpieczeństwa maszyn w środowisku zawodowym odpowiadają ich producenci i użytkownicy.

czytaj więcej
Pyły w środowisku pracy

Pyły w środowisku pracy

Pyły stanowią jeden z głównych czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy. Czynnik ten może niekorzystnie wpływać na organizm człowieka.

czytaj więcej
Uwaga na rakotwórcze i mutagenne środowiska pracy

Uwaga na rakotwórcze i mutagenne środowiska pracy

Pracodawcy, zatrudniający pracowników w potencjalnie rakotwórczych i mutagennych warunkach środowiskowych, muszą zapewnić im specjalną ochronę.

czytaj więcej
Wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe

Współcześnie praca traktowana jest już nie tylko jako źródło utrzymania, ale służy również budowaniu pozycji społecznej, osiąganiu satysfakcji życiowej czy regulowaniu aktywności osobistej i społecznej.

czytaj więcej
Nietypowe zagrożenia podczas pracy na wysokości

Nietypowe zagrożenia podczas pracy na wysokości

To, że praca na wysokości jest niebezp. zajęciem, wydaje się oczywistością. Jednak nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak różnorodne są związane z nią zagrożenia i jak łatwo mogą skończyć się wypadkiem albo chorobą.

czytaj więcej
Ocena ryzyka zawodowego dla ratownika medycznego

Ocena ryzyka zawodowego dla ratownika medycznego

Pracodawca zatrudniający pracownika na stanowisku Ratownik medyczny zobowiązany jest do opracowania Oceny Ryzyka Zawodowego i przedstawienia tej dokumentacji swojemu pracownikowi.

czytaj więcej
Ewentualność atmosfery wybuchowej w miejscach pracy

Ewentualność atmosfery wybuchowej w miejscach pracy

Pracodawca ma obowiązek dokonać pełnej oceny ryzyka, które wiąże się z możliwością wystąpienia w określonych miejscach pracy atmosfery wybuchowej.

czytaj więcej
Czynniki niebezpieczne - mikroklimat

Czynniki niebezpieczne - mikroklimat

Komfortem cieplnym nazywamy warunki mikroklimatu, w których człowiek nie odczuwa ani ciepła, ani chłodu. Granice komfortu cieplnego zostały określone na podstawie dwóch wskaźników:

czytaj więcej