Uwaga! Ostatni moment na złożenie informacji o substancjach chemicznych

Z dniem 15 stycznia 2022 r. upływa termin przekazania pisemnej „informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym”. Dane za ubiegły rok powinny być przekazane pocztą tradycyjną, ewentualnie pocztą elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektroniczny).

Bezpiecznie z fajerwerkami

Co roku w okresie noworocznym mają miejsce wypadki podczas odpalania fajerwerków. Ich najczęstsza przyczyną jest nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i zasad bezpieczeństwa.

Praca na mrozie

Pracownik wykonujący swoje obowiązki zimą na zewnątrz w niskiej temperaturze narażony jest na wychłodzenie organizmu oraz niebezpieczne odmrożenia.

Chemikalia z zakładów pracy sprzyjają artretyzmowi

Długotrwałe wdychanie substancji powszechnych w różnych miejscach pracy zwiększa ryzyko reumatoidalnego zapalenia stawów. Naukowcy wymieniają m.in. krzemionkę, azbest, spaliny, tlenek węgla czy substancje grzybobójcze.

Zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, w tym w transporcie krajowym

Z dniem 1 października 2022 r. wchodzi w życie większość przepisów płynących z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną. Głównym celem ustawy jest zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, w tym w transporcie krajowym.

Praca kierowców i maszynistów w czasie upałów

Wysoka temperatura może negatywnie wpływać na koncentrację poszczególnych pracowników. Wiele pojazdów, które służą do transportu publicznego nie jest wyposażona w klimatyzację i odpowiednią wentylację. W czasie upałów stanowi to duży problem, utrudniając pracę kierowcom i maszynistom, co bezpośrednio może przełożyć się na poziom bezpieczeństwa ich, pasażerów, a także innych uczestników ruchu. Sprawa ta została poruszona w interpelacji poselskiej w sprawie warunków pracy kierowców i maszynistów w czasie upałów.

Upał w pracy? Sprawdź co powinien zrobić twój pracodawca

Sierpniowy okres wakacyjny przynosi ze sobą wyjątkowe upalne dni. Skok temperatury może sprawić, że wydajność w pracy może zmaleć. Co zrobić, aby temu zapobiec? Jakie w związku z tym dodatkowe obowiązki spoczywają na pracodawcach? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w przepisach prawa pracy.

Sejm za poprawką Senatu do ustawy o metodach oceny hałasu

Sejm poparł w czwartek poprawkę Senatu do nowelizacji Prawa ochrony środowiska, wdrażającej dyrektywy dotyczące wspólnych metod oceny hałasu. Ustawa przedłuża też niektórym OZE termin obowiązywania warunków przyłączenia do sieci.

Wypadki i choroby zawodowe w górnictwie

Pod koniec maja bieżącego roku ukazał się dokument pt. „Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2021 roku” wydany przez Wyższy Urząd Górniczy. W poniższym tekście przedstawiamy wybrane wyniki dotyczące wypadków i chorób zawodowych na podstawie powyższej publikacji.

Impact’22: narasta problem wypalenia zawodowego wśród Polaków

W Polsce rośnie liczba osób, które dotknęło wypalenie zawodowe. Niektóre dane wskazują, że ich odsetek może sięgać nawet 70 proc. Nad przyczyną tego zjawiska zastanawiali się uczestnicy panelu „Wypalenie zawodowe wśród różnych grup społecznych”, który odbył się podczas kongresu Impact’22 w Poznaniu.