Thumb

PSP: ruszył sezon grzewczy; strażak pomoże zamontować czujkę tlenku węgla

Poleciłem, aby każdy strażak jeśli będzie taka potrzeba udzielał pomocy przy zamontowaniu czujki tlenku węgla - powiedział komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak podczas inauguracji kampanii "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa" w związku z rozpoczętym sezonem grzewczym.
Thumb

Uwaga na tlenek węgla!

Czad, jak potocznie nazywany jest tlenek węgla to silnie toksyczny, bezwonny i bezbarwny gaz. Wraz z rozpoczęciem się okresu grzewczego wzrasta zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla.
Thumb

Wykonywanie prac gazoniebezpiecznych i prac niebezpiecznych przy budowie i eksploatacji sieci gazowych

Prace gazoniebezpieczne powinny być nadzorowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie dozoru oraz wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych, uzyskane na podstawie przepisów prawa energetycznego.
Thumb

Główny Inspektorat Pracy podsumował akcję kontroli małych budów

Najwięcej nieprawidłowości inspektorzy pracy stwierdzili przy pracach na wysokości, gdzie brakowało zabezpieczenia przed możliwością upadku z wysokości – wynika z przeprowadzonych przed wakacjami przez Główny Inspektorat Pracy (GIP) kontroli na małych placach budów.
Thumb

Ch jak choroby zawodowe

Warunki pracy, czyli zespół czynników występujących w środowisku pracy, wynikających z procesu pracy oraz czynników związanych z wykonywaniem pracy, bezspornie wpływają na zdrowie pracowników. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 r. (według stanu w dniu 31 grudnia) liczba osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia wyniosła 532,3 tys. Jednym z negatywnych skutków pracy w warunkach narażenia zawodowego może okazać się dla pracownika choroba zawodowa. Ochrona zdrowia ludzi pracujących w Polsce kształtowana jest przez system prawny obejmujący normy prawne o charakterze powszechnie obowiązującym oraz normy wewnątrzzakładowe. W praktyce natomiast najistotniejszą rolę w zakresie ochrony zdrowia pracujących odgrywa pracodawca. Fundamentalnym obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szczególne obowiązki pracodawcy związane są z chorobami zawodowymi pracowników, począwszy od obowiązku zgłoszenia ich podejrzenia. Celem artykułu jest przedstawienie procedury dotyczącej chorób zawodowych (od zgłoszenia podejrzenia do stwierdzenia choroby zawodowej) i obowiązków pracodawcy w przedmiotowym zakresie. Pojęcie choroby zawodowej W polskim prawie od lat istnieje normatywna definicja choroby zawodowej i jest ona zawarta w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 2351 k.p. za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”. Za chorobę zawodową może być uznana tylko choroba znajdująca się w wykazie takich chorób, określonym w aktualnym rozporządzeniu wykonawczym do Kodeksu pracy. Choroby zawodowe powstają wskutek stałego wykonywania pracy w niedogodnej pozycji,…
Thumb

Bezpieczeństwo pracy przy użyciu materiałów niebezpiecznych

Czym są materiały niebezpieczne? Jak takie materiały powinny być przechowywane? Jakie obowiązki musi spełnić pracodawca w zakładzie stosującym materiały niebezpieczne?
Thumb

25 kwietnia – Dzień świadomości zagrożenia hałasem

Celem Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem jest  zwiększenie świadomości występowania tego zjawiska oraz jego wpływu na nasze zdrowie. Zagrożenie hałasem rośnie wraz z rozwojem działalności człowieka, są to m.in. ruch drogowy, kolejowy i lotniczy.
Thumb

Eksperci: podczas pracy zdalnej u wielu osób nasiliły się bóle pleców

Praca zdalna i niewłaściwe stanowisko przy komputerze oraz ograniczenie aktywności fizycznej sprawiły, że w czasie pandemii u wielu osób nasiliły się bóle pleców - alarmują eksperci. Z danych ZUS wynika, że w 2020 r. było więcej zwolnień lekarskich z tego powodu niż rok wcześniej.
Thumb

Borelioza – choroba zawodowa zagrażająca m.in. rolnikom i leśnikom

Wraz z nadejściem wiosny rośnie aktywność kleszczy. Wzrost populacji tych pajęczaków spowodowany jest ciepłymi, wilgotnymi zimami oraz brakiem drapieżników na nie polujących. Miejsca, w których najbardziej jesteśmy narażeni na kontakt z kleszczem to przede wszystkim łąki, pastwiska, parki, krzewy sąsiadujące z wysokimi trawami, a także miejskie trawniki.
Thumb

Zmiana prawa – rozszerzenie wykazu procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Z dniem 20 lutego br. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy mające na celu dostosowanie tego aktu wykonawczego do unijnych regulacji.