Zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, w tym w transporcie krajowym

Z dniem 1 października 2022 r. wchodzi w życie większość przepisów płynących z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną. Głównym celem ustawy jest zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, w tym w transporcie krajowym.

Praca kierowców i maszynistów w czasie upałów

Wysoka temperatura może negatywnie wpływać na koncentrację poszczególnych pracowników. Wiele pojazdów, które służą do transportu publicznego nie jest wyposażona w klimatyzację i odpowiednią wentylację. W czasie upałów stanowi to duży problem, utrudniając pracę kierowcom i maszynistom, co bezpośrednio może przełożyć się na poziom bezpieczeństwa ich, pasażerów, a także innych uczestników ruchu. Sprawa ta została poruszona w interpelacji poselskiej w sprawie warunków pracy kierowców i maszynistów w czasie upałów.

Upał w pracy? Sprawdź co powinien zrobić twój pracodawca

Sierpniowy okres wakacyjny przynosi ze sobą wyjątkowe upalne dni. Skok temperatury może sprawić, że wydajność w pracy może zmaleć. Co zrobić, aby temu zapobiec? Jakie w związku z tym dodatkowe obowiązki spoczywają na pracodawcach? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w przepisach prawa pracy.

Sejm za poprawką Senatu do ustawy o metodach oceny hałasu

Sejm poparł w czwartek poprawkę Senatu do nowelizacji Prawa ochrony środowiska, wdrażającej dyrektywy dotyczące wspólnych metod oceny hałasu. Ustawa przedłuża też niektórym OZE termin obowiązywania warunków przyłączenia do sieci.

Wypadki i choroby zawodowe w górnictwie

Pod koniec maja bieżącego roku ukazał się dokument pt. „Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2021 roku” wydany przez Wyższy Urząd Górniczy. W poniższym tekście przedstawiamy wybrane wyniki dotyczące wypadków i chorób zawodowych na podstawie powyższej publikacji.

Impact’22: narasta problem wypalenia zawodowego wśród Polaków

W Polsce rośnie liczba osób, które dotknęło wypalenie zawodowe. Niektóre dane wskazują, że ich odsetek może sięgać nawet 70 proc. Nad przyczyną tego zjawiska zastanawiali się uczestnicy panelu „Wypalenie zawodowe wśród różnych grup społecznych”, który odbył się podczas kongresu Impact’22 w Poznaniu.

Sejm/ Projekt przepisów dot. ochrony przed hałasem – wraca do komisji

W związku ze złożeniem poprawek projekt noweli Prawa ochrony środowiska, który odnosi się do kwestii ochrony przed hałasem został skierowany ponownie do komisji. Posłowie chcą m.in. by minister klimatu miał obowiązek przygotować odpowiednie rozporządzenie dot. lokalizacji nowych zakładów przemysłowych.

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa ochrony środowiska ws. hałasu

Rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął projekt nowelizacji Prawa ochrony środowiska, który odnosi się m.in. do kwestii ochrony przed hałasem - poinformowano na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Praca przy komputerze a BHP. Najważniejsze zasady ergonomii w pracy za biurkiem

Praca siedząca wymaga zachowania odpowiednich zasad BHP. Długie godziny spędzone za biurkiem mogą przynieść wiele negatywnych skutków zdrowotnych i niekorzystnie wpłynąć na ogólne samopoczucie. Niezwykle ważna jest więc odpowiednia organizacja pracy oraz dbanie o ergonomię swojego stanowiska. Jak sprawić, by praca przy komputerze nie wywoływała dyskomfortu? Jakie są najważniejsze zasady biurowego BHP?

UE zaostrza normy dotyczące pracy z niebezpiecznymi substancjami

Przepisy Unii Europejskiej dotyczące ograniczania narażenia pracowników na działanie substancji rakotwórczych, mutagennych lub zagrażających płodności zostały poparte przez Parlament Europejski. Ponad 12,5 mln pracowników w Europie jest potencjalnie narażonych na kontakt z niebezpiecznymi produktami leczniczymi.