Thumb

MRPiT: rusza kampania promująca bezpieczne warunki pracy sezonowej

W poniedziałek rusza polska odsłona ogólnoeuropejskiej kampanii promującej bezpieczne warunki pracy sezonowej w krajach UE. Chcemy podnieść świadomość pracowników sezonowych nt. przysługujących im praw, obowiązków i usług doradczych - powiedziała PAP wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek.
Thumb

Badania: Handel, przemysł i mikrofirmy najmniej zadowolone z pracy zdalnej

Przedsiębiorcy częściej niż pracownicy źle oceniają jakość pracy zdalnej – wynika z badań dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Zdaniem co trzeciego pracodawcy i co piątego pracownika przynosi ona gorsze efekty. Najmniej zadowoleni z home office są handel, przemysł i mikrofirmy.
Thumb

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w wypadku zawarcia umowy o pracę i umowy-zlecenia

W przypadku zawarcia umów o pracę, a także zawarcia z tym samym pracodawcą w celu obejścia ustawy umów-zleceń, przy obliczaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w myśl art. 1511 § 3 k.p. wynagrodzenie zasadnicze z umowy o pracę, stanowiące podstawę obliczania dodatku mogłoby być podwyższone o wynagrodzenie z umów-zleceń, gdyby czynności wynikające z umów-zleceń były wykonywane w tym samym czasie, co obowiązki na podstawie umów o pracę. W sytuacji natomiast, gdy czynności z umów-zleceń dotyczyły obowiązków pracowniczych wyłącznie przekraczających dobowe lub przeciętne tygodniowe normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, podstawę obliczenia dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych stanowiło wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną w umowach o pracę (wyrok Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2018 r., II PK 32/17).
Thumb

Ekspert PIE: wysoki wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń to głównie efekt statystyczny

Wysoki wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń to wciąż głównie efekt statystyczny - wskazał w komentarzu dla PAP analityk zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego Marcin Klucznik. Dodał, że wzrost wynagrodzeń w III kwartale powinien wynieść ok. 7 proc.
Thumb

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. – 3 tys. zł; stawka za godzinę – 19,60 zł 

Rada Ministrów przyjęła propozycję dot. minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. w kwocie 3 tys. zł; minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 19,60 zł - poinformowało we wtorek Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.
Thumb

Rząd we wtorek m.in. o płacy minimalnej i minimalnej stawce godzinowej w 2022 roku

Rada Ministrów ma zająć się we wtorek projektem propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku - wynika z porządku obrad rządu.
Thumb

Behapowcu mamy dla Ciebie wygodne rozwiązanie

Jak być na bieżąco z przepisami BHP i nie spędzać wielu godzin nad szukaniem aktualnych aktów prawnych?
Thumb

Raport: punktem odniesienia regionalizacji płacy minimalnej w Polsce powinien być powiat

Uznanie powiatu za punkt odniesienia regionalizacji płacy minimalnej w Polsce, ze względu na duże zróżnicowania występujące w kosztach utrzymania oraz wysokości wynagrodzenia wewnątrz województw - rekomendują autorzy raportu "Regionalizacja płacy minimalnej w Polsce - Rozważania".
Thumb

Zawieszenie działalności gospodarczej

Pod wpływem różnych czynników przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może zostać zmuszony do zaprzestania jej prowadzenia. Nie oznacza to, że musi ją zamykać. Przepisy prawa pozwalają na czasowe zawieszenie działalności gospodarczej.
Thumb

Przywileje matki na etacie

Przy okazji Dnia Matki przypominamy najważniejsze przywileje dotyczące pracujących matek. Jakie są prace zabronione dla ciężarnych i karmiących? Czy pracodawca może wypowiedzieć lub rozwiązać umowę o pracę z ciężarną?