ZUS: 27 mln zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy w 2022 r.

W 2022 r. zarejestrowano w kraju 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 288,8 mln dni absencji. Najczęstszą przyczyną absencji były choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej - wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czy dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych podlega waloryzacji?

Na jakiej wysokości dofinansowanie mogą liczyć pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego? Czy ze względu na inflacje tego typu dofinasowanie podlega waloryzacji?

Wiceminister Socha: 1 lutego wchodzą w życie duże zmiany w pieczy zastępczej

1 lutego wchodzi w życie duża nowelizacja, która zmienia przepisy w praktycznie wszystkich obszarach związanych z pieczą zastępczą; liczymy, że rozwiązania te przyczynią się do przyspieszenia procesu deinstytucjonalizacji - powiedziała PAP wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.

Bank czasu pracy – czy zostanie wprowadzony do Kodeksu pracy?

Czy w związku z trudną sytuacją gospodarczą należy wprowadzić przepisy, które uelastyczniłyby zasady rozliczania czasu pracy? Zdaniem części pracodawców warto wziąć pod uwagę możliwość wprowadzenia tzw. banku czasu pracy.

Przewodniczący PFON pozytywnie o nowelizacji kodeksu pracy dot. pracy zdalnej

Rozwiązania przyjęte w nowelizacji kodeksu pracy, dotyczące pracy zdalnej, wpłyną pozytywnie na aktywność zawodową osób wspierających na co dzień osoby z niepełnosprawnościami - powiedział PAP dr Krzysztof Kurowski, przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami.

Wkrótce wejdzie w życie rozporządzenie w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy

Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Głównym Urzędem Nadzoru opracowało mające wejść w życie 27 stycznia Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy. Nowe przepisy poprzez uproszczenie realizacji inwestycji budowlanych i usprawnienie procedur mają wywrzeć pozytywny wpływ na przedsiębiorców - szczególnie na sektor mikro i małych przedsiębiorstw.

Prezydent podpisał nowelizację zwiększającą dotację budżetową dla PFRON

Zwiększenie środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o dodatkowe ponad 400 mln zł rocznie – zakłada nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Wymagana temperatura na stanowiskach pracy w okresie zimowym, a kryzys energetyczny

Zima dalej trwa, dlatego przypominamy o przepisach dotyczących wymaganych temperatur na stanowiskach pracy właśnie w tym okresie na przykładzie pytania przesłanego przez czytelnika.

Wiceminister rodziny: projekt ustawy umożliwiający pracę zarobkową bez utraty świadczeń – w najbliższych tygodniach

Myślę, że poznamy projekt ustawy umożliwiający pracę zarobkową bez utraty świadczeń w najbliższych tygodniach - poinformował w środę wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy, w którym określono nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy. Celem zmian jest ułatwienie wypełniania statystycznej karty wypadku oraz przetwarzania tych danych na poziomie europejskim.