Minimalna temperatura w miejscu pracy

Przed nami sezon zimowy, który przypada na czas wyjątkowo wysokiej inflacji i wzrostu cen ogrzewania. Można spodziewać się, że z powodu szukania oszczędności temperatura w miejscach pracy będzie niższa niż w poprzednich latach. W poniższym tekście odpowiadamy na pytanie: jaką temperaturę powinien zapewnić pracodawca w miejscu pracy?

Odwołanie stanu epidemii a zawieszenie niektórych obowiązków z zakresu prawa pracy i BHP

Odwołanie w dniu 16.05.2022 r. stanu epidemii i wprowadzenie stanu za-grożenia epidemicznego wywołało szereg wątpliwości co do konieczności bądź możliwości dalszego stosowania niektórych z tych rozwiązań. Wszystko to za sprawą dość niefortunnego sprecyzowania treści części przepisów zawartych w koronaustawie.

Upał w pracy? Sprawdź co powinien zrobić twój pracodawca

Sierpniowy okres wakacyjny przynosi ze sobą wyjątkowe upalne dni. Skok temperatury może sprawić, że wydajność w pracy może zmaleć. Co zrobić, aby temu zapobiec? Jakie w związku z tym dodatkowe obowiązki spoczywają na pracodawcach? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w przepisach prawa pracy.

Przepisy a praca w wysokich temperaturach

Po długiej zimie doczekaliśmy się dłuższych i cieplejszych dni. Temperatura powietrza będzie stopniowo rosnąć, co może przełożyć się na bezpieczeństwo, wydajność i stan psychofizyczny pracowników. Do obowiązków pracodawców należy zapobieganie negatywnym skutkom wysokich temperatur w zakładzie pracy.

Środki finansowe dla zakładowych straży pożarnych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt w sprawie wysokości środków finansowych w 2022 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, według którego środki finansowe w 2022 r. zostaną przeznaczone dla zakładowych straży pożarnych.

Praca przy komputerze a BHP. Najważniejsze zasady ergonomii w pracy za biurkiem

Praca siedząca wymaga zachowania odpowiednich zasad BHP. Długie godziny spędzone za biurkiem mogą przynieść wiele negatywnych skutków zdrowotnych i niekorzystnie wpłynąć na ogólne samopoczucie. Niezwykle ważna jest więc odpowiednia organizacja pracy oraz dbanie o ergonomię swojego stanowiska. Jak sprawić, by praca przy komputerze nie wywoływała dyskomfortu? Jakie są najważniejsze zasady biurowego BHP?

Przerwy od pracy pracownicy karmiącej dwoje dzieci z różnych porodów

Jak długa przerwa na karmienie przysługuje matce w przypadku, gdy jej dzieci nie urodziły się przy jednym porodzie?

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej opracowało zmiany w rozporządzeniu w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Wypadek w drodze na profilaktyczne badania lekarskie

Pracownik w drodze pomiędzy domem a przychodnią, w której miał mieć wykonywane badania profilaktyczne, miał wypadek komunikacyjny (inny użytkownik drogi, wymuszając pierwszeństwo, doprowadził do kolizji z samochodem prowadzonym przez naszego pracownika). W związku z tym ostatecznie nie dotarł na badania, a wypadek zgłosił telefonicznie przełożonemu. Czy zdarzenie to można uznać za wypadek w drodze do pracy?

Program działań Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2022 – 2024

W latach 2022 – 2024 kluczowymi zadaniami dla Państwowej Inspekcji Pracy będzie realizacja strategii dotyczących kontroli i działań prewencyjnych dla sektora budowlanego, kontroli zagrożeń chemicznymi czynnikami środowiska pracy oraz wzmożonego nadzoru nad zakładami pracy. Czego dokładnie będą dotyczyć te strategie? Jakie inne zadania stawia przed sobą PIP na najbliższe trzy lata?