SAWO 2024: Bezpieczeństwo kluczem do sukcesu!

Już ponad 150 wystawców zadeklarowało udział w przyszłorocznych Międzynarodowych Targach Ochrony Pracy, Pożarnictwa i n ratownictwa SAWO. Edycja 2024 zapowiada się znakomicie – w Poznaniu w ramach niezwykle bogatej ekspozycji wyznaczane będą trendy w branży BHP, a spora część wystawców targów zaprezentuje wiele nowości, premier rynkowych i innowacyjnych rozwiązań przyszłości.

Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym monitorów ekranowych opublikowane w Dzienniku Ustaw

Dotychczasowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy monitorach ekranowych były z 1998 r., a dokładniej mówiąc chodzi o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Ze względu na posunięty postęp technologiczny w ciągu ostatnich lat, mający znaczący wpływ na sposób organizacji stanowisk pracy, w szczególności poprzez upowszechnienie wykorzystywania systemów przenośnych (np. laptopów) do wykonywania pracy, konieczne stało się dostosowanie brzmienia rozporządzenia do zmian technologicznych, które nastąpiły od czasu jego wydania.

Badania profilaktyczne w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Czy pracownik, który otrzymał skierowanie na badania profilaktyczne w czasie swojej usprawiedliwionej nieobecności, powinien je wykonać jeszcze przed powrotem do pracy?

Innowacyjne targi sprzętu, produktów i technik dla bezpieczeństwa pracy. Zapraszamy na Forum BHP

Forum BHP to innowacyjne wydarzenie branżowe organizowane w Ptak Warsaw Expo. Łączy ze sobą korzyści eventu targowego i wartości edukacyjne przekazywane przez liderów sektora. Odbędzie się w dniach 6-8 lutego 2024 roku.

Konferencja Bezpieczeństwo Pracy – edukacja i dobre praktyki

W dniu 29 września bieżącego roku, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie organizuje jubileuszową konferencję naukowo-techniczną: Bezpieczeństwo Pracy – edukacja i dobre praktyki z okazji 25-lecia, prowadzonych na Wydziale, Studiów Podyplomowych - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

Tylko do 30 września br. można przedłużyć zaświadczenie do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych

1 stycznia 2024 r. stracą ważność i przestaną obowiązywać bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych. Aby bezpłatnie przedłużyć zaświadczenie na kolejnych 5 bądź 10 lat, trzeba złożyć do jednostki dozoru technicznego wniosek o jego przedłużenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2023 r.

Zostaliśmy najlepszym poradnikiem technicznym

W konkursie TECHNICUS organizowanym cyklicznie przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, prace oceniane są w dwóch kategoriach – za najlepszą publikację techniczną i najlepszy poradnik. W tym roku nasze Wydawnictwo Tarbonus Sp. z.o.o, które jest także wydawcą Asystent BHP Portal, zdobyło nagrodę w drugiej kategorii, a zatem najlepszym poradnikiem technicznym została nasza publikacja – „Poradnik Służby BHP”.

Wymiar urlopu wypoczynkowego przy krótkotrwałym zatrudnieniu na przełomie dwóch miesięcy

Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego, gdzie okres zatrudnienia trwał na przełomie dwóch miesięcy?

Do kiedy należy wykorzystać zaległy urlop na żądanie?

W każdym roku kalendarzowym pracownikowi przysługuje nie więcej niż 4 dni urlopu na żądanie. Co w przypadku kiedy pracownik nie wykorzysta tego urlopu w danym roku?

Nowy wzór świadectwa pracy

W Dzienniku Ustaw w poniedziałek tj. 15 maja 2023 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Rozporządzenie wprowadza zmiany dotyczące świadectwa pracy.