Kończy się termin dostosowania stanowisk pracy do nowych przepisów BHP dotyczących monitorów ekranowych

Z dniem 17.11.2023 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. poz. 973). Nowelizacja ta w głównej mierze wynikała z konieczności dostosowania przewidzianych w nim rozwiązań do zmian technologicznych, które nastąpiły od czasu jego wydania oraz do wymogów wynikających z dyrektywy 90/270/EWG. 17 maja br. upływa termin, w którym to pracodawcy mieli obowiązek dostosowania stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe utworzonych przed 17.11.2023 r. do minimalnych wymagań określonych w znowelizowanych przepisach.

SAWO 2024 – tłumy gości i siła spotkań na żywo!

Zakończyła się 26. edycja Targów SAWO - wydarzenia, które zgromadziło blisko 300 wystawców z różnych stron świata, a frekwencja zwiedzających przekroczyła oczekiwania organizatorów. Aktualne tematy branży ochrony pracy, pokazy w specjalnie wydzielonych strefach, największa w tej części Europy ekspozycja innowacji z obszaru BHP, a także sprawdzone punkty programu konferencyjnego – to tylko część atrakcji jakie zapewniono uczestnikom w dniach 23-25 kwietnia br. w Poznaniu.

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy w celu ochrony przed substancjami reprotoksycznymi

MRPiPS przekazało do Komitetu Stałego Rady Ministrów projekt nowelizacji Kodeksu pracy, wdrażający dyrektywę w sprawie ochrony pracowników przed działaniem czynników rakotwórczych lub mutagenów, rozszerzoną o substancje reprotokstyczne.

Targi SAWO 2024 zwiększają powierzchnię ekspozycyjną!

Targi SAWO od lat są w czołówce wydarzeń dedykowanych branży BHP i PPOŻ na polskim rynku. Ekspozycja nadchodzącej edycji 2024 zapowiada się rekordowo – zapełnione są już wszystkie miejsca w dwóch pawilonach 3 i 3A, a chętnych firm, które chcą zaprezentować w Poznaniu swoje najnowsze rozwiązania wciąż przybywa. Ten niesamowity sukces skłonił organizatorów do uruchomienia dodatkowego pawilonu nr 4! Wszystko wskazuje na to, że kwietniowa odsłona SAWO 2024 będzie największą wystawą w historii!

Pracodawca jako prowadzący szkolenie BHP

Szczegółowe zasady organizacji szkoleń BHP określają przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia z dnia 27.07.2004 r. w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860 ze zm.) – dalej: SzkolBhpR. Jednym z podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia przedmiotowych szkoleń jest pracodawca. Aby jednak tak się stało muszą zostać spełnione pewne warunki określone w treści rozporządzenia.

Zmiany w prawie pracy w 2024 r.

2023 r. obfitował w liczne zmiany w Kodeksie pracy m.in. została w nim na stałe wprowadzona praca zdalna, a także wytyczne z dyrektywy „work life balance”. W 2024 r. również szykują się znaczące zmiany w prawie pracy, a pierwsze z nich wchodzą w życie już w nowym roku.

Ergonomia i organizacja pracy zdalnej – znaczenie dla zdrowia pracowników

Zgodnie z Kodeksem pracy, praca zdalna to wykonywanie obowiązków w całości lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Możliwość wykonywania pracy w formie zdalnej zależy więc od rodzaju pracy, ogólnej infrastruktury technicznej, warunków lokalowych, a także od kompetencji cyfrowych pracownika.

SAWO 2024: Bezpieczeństwo kluczem do sukcesu!

Już ponad 150 wystawców zadeklarowało udział w przyszłorocznych Międzynarodowych Targach Ochrony Pracy, Pożarnictwa i n ratownictwa SAWO. Edycja 2024 zapowiada się znakomicie – w Poznaniu w ramach niezwykle bogatej ekspozycji wyznaczane będą trendy w branży BHP, a spora część wystawców targów zaprezentuje wiele nowości, premier rynkowych i innowacyjnych rozwiązań przyszłości.

Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym monitorów ekranowych opublikowane w Dzienniku Ustaw

Dotychczasowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy monitorach ekranowych były z 1998 r., a dokładniej mówiąc chodzi o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Ze względu na posunięty postęp technologiczny w ciągu ostatnich lat, mający znaczący wpływ na sposób organizacji stanowisk pracy, w szczególności poprzez upowszechnienie wykorzystywania systemów przenośnych (np. laptopów) do wykonywania pracy, konieczne stało się dostosowanie brzmienia rozporządzenia do zmian technologicznych, które nastąpiły od czasu jego wydania.

Badania profilaktyczne w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Czy pracownik, który otrzymał skierowanie na badania profilaktyczne w czasie swojej usprawiedliwionej nieobecności, powinien je wykonać jeszcze przed powrotem do pracy?