Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym monitorów ekranowych opublikowane w Dzienniku Ustaw

Dotychczasowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy monitorach ekranowych wydane zostały w 1998 r., a dokładniej mówiąc chodzi o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Ze względu na posunięty postęp technologiczny w ciągu ostatnich lat, mający znaczący wpływ na sposób organizacji stanowisk pracy, w szczególności poprzez upowszechnienie wykorzystywania systemów przenośnych (np. laptopów) do wykonywania pracy, konieczne stało się dostosowanie brzmienia rozporządzenia do zmian technologicznych, które nastąpiły od czasu jego wydania.

2 listopada 2023 r. w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zamieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, które wprowadza zmiany w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, które to z kolei stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 23715 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Nowelizacja omawianych przepisów wynika z postępu technologicznego, który niewątpliwie nastąpił od czasu wydania dotychczas obowiązującego od 1998 r. rozporządzenia. Z tego względu konieczne było uaktualnienie minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe.

Omówienie zmian

W § 2 pkt 2 rozporządzenia nastąpiła zmiana definicji stanowiska pracy poprzez jej uaktualnienie i uporządkowanie. W szczególności aktualnie nie korzysta się już ze stacji dyskietek czy trackball, w związku z tym przedmiotowa definicja nie uwzględnia tych elementów.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj