Wypadek po zakończonej podróży służbowej

Pracownik uległ wypadkowi po zakończonej podróży służbowej. Następnie miał zaplanowany urlop wypoczynkowy. Pomiędzy podróżą służbową, a urlopem doszło do wspomnianego wypadku. Wypadek miał miejsce, gdy pracownik był w drodze do zakładu pracy, ponieważ miał tam dostarczyć dokumenty. Czy zdarzenie to będzie zakwalifikowane jako wypadek przy pracy czy jako wypadek w drodze do pracy?

Ugryzienia, ukąszenia, użądlenia jako uraz doznany w wypadku przy pracy

Zespoły powypadkowe w swych ustaleniach niejednokrotnie posiłkują się rozstrzygnięciami zapadłymi przed sądami pracy, w których został wydany wyrok w stanie faktycznym analogicznym do aktualnie rozpatrywanego przez zespół w danej sprawie. Na szczególną uwagę w tym zakresie zasługuje zwłaszcza zagadnienie urazu spowodowanego przez zwierzęta czy owady, które było przedmiotem paru rozstrzygnięć zapadłych przed sądami pracy różnych instancji.

Wypadek w drodze do przyzakładowej przychodni lekarskiej

Pracownik przebywający na zwolnieniu chorobowym doznał wypadku w drodze do lekarza. Czy taki przypadek można rozpatrywać jako wypadek w drodze do pracy?

GUS: 168 śmiertelnych wypadków przy pracy w 2023 roku

168 osób zmarło w 2023 r. w Polsce w wyniku wypadków przy pracy. 68,7 tys. osób zostało w nich poszkodowanych – wynika z opublikowanych w środę wstępnych danych GUS.

Wpływ jednorazowego odszkodowania należnego z tytułu wypadku przy pracy na wysokość zadośćuczynienia pieniężnego

Otrzymane przez poszkodowanego świadczenie odszkodowawcze z ubezpieczenia społecznego (jednorazowe odszkodowanie) należy uwzględniać przy ocenie wysokości świadczeń uzupełniających, gdyż służy ono pokryciu kosztów i wydatków spowodowanych wypadkiem, a także rekompensuje doznaną krzywdę (wyrok Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2005 r., I PK 253/04, OSNP 2006 nr 5−6, poz. 73).

Dane GIP: cztery ofiary śmiertelne przy pracy zdalnej, jedna osoba ciężko ranna w 2023 r.

W 2023 r. do Państwowej Inspekcji Pracy zgłoszono pięć wypadków przy pracy zdalnej. Na pięć osób poszkodowanych cztery poniosły śmierć, a jedna była ciężko ranna - wynika z informacji przekazanej PAP przez Główny Inspektorat Pracy.

GIP: 175 ofiar śmiertelnych i 540 ciężko rannych w wypadkach przy pracy w 2023 r.

W 2023 roku PIP zbadała 1625 wypadków przy pracy. Na 1815 osób poszkodowanych 540 osób miało ciężkie obrażenia ciała, a 175 osób poniosło śmierć - wynika ze wstępnych danych PIP za rok 2023 przesłanych PAP przez Główny Inspektorat Pracy. Najwięcej poszkodowanych było w przetwórstwie przemysłowym.

Wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Zatrucie się przez pracownika kanapką przyniesioną z domu

Wystąpienie zdarzenia (spowodowanego przyczyną zewnętrzną) w miejscu i czasie wykonywania obowiązków pracowniczych jest wystarczające do stwierdzenia wypadku przy pracy, niezależnie od tego, że przyczyna (zewnętrzna) pochodziła spoza środowiska pracy i nie była zawiniona przez pracodawcę (wyrok Sądu Najwyższego z 28 czerwca 2023 r., sygn. I PSKP 28/22).

Odmowa podpisania protokołu powypadkowego przez poszkodowanego

Czy pracownik poszkodowany w wypadku przy pracy może odmówić podpisania protokołu powypadkowego? Czy pracodawca może zatwierdzić protokół bez podpisu poszkodowanego?