Odmowa podpisania protokołu powypadkowego przez poszkodowanego

Czy pracownik poszkodowany w wypadku przy pracy może odmówić podpisania protokołu powypadkowego? Czy pracodawca może zatwierdzić protokół bez podpisu poszkodowanego?

MOP: 330 tys. osób rocznie ginie w wypadkach przy pracy; 2,6 mln wskutek chorób zawodowych

Niemal 3 mln osób umiera rocznie z powodu wypadków i chorób związanych z pracą, z czego 330 tys. w wypadkach przy pracy - poinformowała afiliowana przy ONZ Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) w najnowszym raporcie.

Co trzeba wiedzieć o odszkodowaniach za wypadki w pracy z ZUS?

Dla wielu polskich pracowników, ZUS stanowi podstawowe źródło wypłaty odszkodowań za wypadki związane z pracą. Uzyskanie jednorazowego świadczenia jest jednak uzależnione od jednoczesnego spełnienia kilku warunków. W jakich sytuacjach pracownik i jego najbliżsi krewni mogą liczyć na odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz wypłacanie renty?

GIP: w ubiegłym roku spadła liczba wypadków przy pracy, ale dominują dwie branże

W 2022 r. zbadano 1920 wypadków przy pracy, w których poszkodowanych było łącznie 2179 osób; rok wcześniej wypadków było 2104, a ucierpiały w nich 2294 osoby - poinformowała PAP Główny Inspektorat Pracy. Największa grupa poszkodowanych pochodzi z budownictwa i przetwórstwa przemysłowego.

GIP: 23 zdarzenia wypadkowe podczas wykonywania pracy zdalnej, w tym 17 zgonów

Państwowa Inspekcja Pracy posiada wiedzę o 23 zdarzeniach wypadkowych, do których doszło podczas wykonywania pracy zdalnej, od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, czyli od 14 marca 2020 r. – przekazał PAP Główny Inspektorat Pracy (GIP). 17 osób poniosło śmierć.

PIP: w masarniach i przetwórniach mięsa wypadku związane są m.in. z nieprawidłową eksploatacją parku maszynowego

Przeprowadzone kontrole w ubojniach i zakładach przetwórstwa mięsa wskazują, że wypadki związane są z nieprawidłową eksploatacją parku maszynowego oraz organizacją stanowisk pracy - poinformował dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy Jakub Chojnicki.

Polecenie przełożonego wydane wyłącznie w interesie „prywatnym”

Jeżeli przyczyna zewnętrzna zadziałała poza miejscem i czasem wykonywania normalnych czynności pracownika, wtedy niezbędne jest stwierdzenie związku funkcjonalnego prowadzącego do zdarzenia. Wyłączenie tego związku następuje zaś w sytuacji, gdy pracownik przez istotę, sposób, a zwłaszcza czas trwania swej czynności i sposób zachowania daje do zrozumienia, że chce poświęcić się innym czynnościom o celach obcych pracodawcy, niezwiązanych z zatrudnieniem (S. Samol, w: D. E. Lach, S. Samol, K. Ślebzak, Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz, LEX 2010, por. także postanowienie Sądu Najwyższego z 25 czerwca 2019 r., II PK 131/18).

O wypadek przy pracy najłatwiej w umiarkowanie niebezpiecznych warunkach

Wbrew intuicji, wypadki w miejscu pracy najczęściej zdarzają się w warunkach umiarkowanie niebezpiecznych – informuje pismo „Personnel Psychology”.

Czym dokładnie zajmuje się specjalista ds. BHP?

Specjalista do spraw BHP odpowiada za tworzenie i utrzymanie bezpiecznych warunków w miejscu pracy oraz zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym.

Praca jako zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy

Zewnętrzną przyczyną sprawczą zdarzenia może być każdy czynnik zewnętrzny (tzn. taki, który nie wynika z wewnętrznych właściwości człowieka) zdolny wywołać w istniejących warunkach szkodliwe skutki. W tym znaczeniu przyczyną zewnętrzną może być nie tylko narzędzie pracy, maszyna, siły przyrody, ale także praca i czynności samego poszkodowanego (np. potknięcie się, niefortunny odruch) (postanowienie Sądu Najwyższego z 9 czerwca 2022 r., III USK 457/21).