Dane GIP: cztery ofiary śmiertelne przy pracy zdalnej, jedna osoba ciężko ranna w 2023 r.

W 2023 r. do Państwowej Inspekcji Pracy zgłoszono pięć wypadków przy pracy zdalnej. Na pięć osób poszkodowanych cztery poniosły śmierć, a jedna była ciężko ranna – wynika z informacji przekazanej PAP przez Główny Inspektorat Pracy.

Do PIP zgłoszono w 2023 roku pięć wypadków zaistniałych podczas wykonywania pracy zdalnej. Poszkodowanych w tych zdarzeniach było pięć osób, cztery straciły życie, a jedna miała ciężkie obrażenia ciała – wynika ze wstępnych danych Inspekcji.

Rzecznik prasowa GIP Agnieszka Sopińska-Jaremczak przekazała PAP, że spośród ubiegłorocznych wypadków podczas pracy zdalnej cztery zostały zgłoszone przez pracodawców, a jeden przez poszkodowanego.

Jak zaznaczyła, wypadki te nie były badane przez inspektorów pracy Państwowej Inspekcji Pracy. Na razie GIP nie podaje informacji dotyczących okoliczności. Po opracowaniu danych więcej będzie można przeczytać w sprawozdaniu Inspektoratu za rok 2023.

Z kolei ze sprawozdania za rok 2022, wynika, że do PIP zgłoszono cztery wypadki przy pracy zdalnej, w których poszkodowane były cztery osoby. Wszystkie poniosły śmierć.

„Nosiły one charakter nagłych przypadków medycznych (w tym: zasłabnięcia, niewydolność krążeniowo-oddechowa). Organy Państwowej Inspekcji Pracy nie podjęły czynności kontrolno-nadzorczych związanych z badaniem okoliczności i przyczyn wypadku z uwagi na ich charakter. Do wszystkich zgłoszonych wypadków doszło w mieszkaniach prywatnych, do których dostęp inspektorów pracy jest w zasadzie niemożliwy” – napisał GIP w sprawozdaniu.

Inspekcja zebrała natomiast informacje dotyczące postępowań powypadkowych prowadzonych przez zespoły powołane przez pracodawców w 2022 r. „Odnośnie wyszczególnionych zdarzeń wiadomo, że jedno z nich zostało uznane za wypadek przy pracy. Powodem nieuznania pozostałych trzech zdarzeń za wypadki przy pracy był brak przyczyny zewnętrznej zdarzenia (osoby zmarły w wyniku jednostek chorobowych niemających związku z pracą przez nich wykonywaną), jako jednego z elementów definicji wypadku przy pracy” – stwierdził GIP.

W listopadzie 2023 roku weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej dotyczące dostosowania wymogów stanowiska pracy do obecnych realiów technologicznych. Stanowiska pracy (w tym do pracy zdalnej) istniejące przed 17 listopada 2023 r. powinny zostać dostosowane do wymagań znajdujących się w rozporządzeniu w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian, tj. do 17 maja 2024 r.

Rozporządzenie wprowadza wymagania dotyczące stosowania systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy – to konieczność wyposażenia stanowiska pracy w monitor stacjonarny lub podstawę oraz dodatkową klawiaturę i mysz.

Praca zdalna to według ustawowej definicji wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Praca zdalna może być zatem świadczona m.in. pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Skomentuj