Dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy

W praktyce dość często można spotkać się z sytuacją, w której strony stosunku pracy, w związku niewykorzystaniem przez pracownika urlopu wypoczynkowego do końca obowiązywania dotychczasowej umowy o pracę, podejmują decyzję o jego przeniesieniu na okres obowiązywania kolejnej umowy o pracę, która została pomiędzy nimi zawarta i ma obowiązywać bezpośrednio po kończącej się umowie. Tego typu działanie jest w pełni legalne, gdyż kodeksowe przepisy dają stronom stosunku pracy taką możliwość. Wymagają jednak spełnienia pewnych przesłanek. Brak którejkolwiek z nich spowoduje, że pracodawca zobligowany będzie do wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego.

Eksperci: przeciętne wynagrodzenie przekroczyło 8000 zł. brutto

Polski Instytut Ekonomiczny, powołując się na dane GUS, podał w poniedziałek, że przeciętne wynagrodzenie w grudniu 2023 przekroczyło 8000 zł. brutto. Eksperci zwrócili uwagę, że to pierwszy wynik po 1989 roku przekraczający 8 tys.

TSUE wydał wyrok ws. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Pracownik, który nie mógł wykorzystać wszystkich dni corocznego płatnego urlopu przed złożeniem wypowiedzenia, ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego; państwa członkowskie UE nie mogą powoływać się na względy związane z ograniczaniem wydatków publicznych, aby ograniczać to prawo - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Radca Prawny: w 2024 r. zmienią się wysokości świadczeń pracowniczych oraz kwoty wolne od potrąceń

W 2024 r. wzrasta wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wpływa to automatycznie na wysokości kwot wolnych od potrąceń oraz zmianę wysokości świadczeń pracowniczych, związanych ze stosunkiem pracy - przekazała PAP radca prawny Monika Jurkiewicz.

Zmiany w prawie pracy w 2024 r.

2023 r. obfitował w liczne zmiany w Kodeksie pracy m.in. została w nim na stałe wprowadzona praca zdalna, a także wytyczne z dyrektywy „work life balance”. W 2024 r. również szykują się znaczące zmiany w prawie pracy, a pierwsze z nich wchodzą w życie już w nowym roku.

Minimalne wynagrodzenie 2023/2024 a aneks do umowy o pracę

Czy wysokość wynagrodzenia za pracę pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie musi być co roku aktualizowana?

Badanie: 30 proc. firm chce swoim pracownikom dać po ok. 500 zł premii świątecznej

Ponad 500 zł premii świątecznej chce wypłacić swojemu pracownikowi w tym roku 30 proc. firm - wynika z opublikowanego w poniedziałek badania Instytutu Badawczego Randstad. Dodano, że ok. 48 proc. przedsiębiorstw planuje organizację wigilii firmowej.

Badanie: najwyższe widełki wynagrodzeń oferowane są w finansach

Najwyższe widełki wynagrodzeń oferowane są w finansach - 8-10 tys. zł brutto na umowie o pracę i 9-13 tys. zł netto na kontrakcie B2B - wynika z badania oceny ogłoszeń o pracy. W 90 proc. ogłoszeń z kategorii finanse proponuje się zatrudnienie na umowie na pracę - zauważono.

Wynagrodzenie za częściowo przepracowany dzień objęty zwolnieniem lekarskim

Czy pracownikowi, który przez część dnia pracował, a następnie na ten dzień otrzymał zwolnienie lekarskie, należy się wynagrodzenie za pracę czy świadczenie chorobowe?

Minimalne wynagrodzenie od stycznia 2024 r. wzrośnie do 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa do 27,70 zł

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. W przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie od 1 stycznia do 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 27,70 zł - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Minimalne wynagrodzenie od 1 lipca wyniesie 4300 zł, a stawka godzinowa 28,10 zł.