Badanie: 72 proc. pracowników stara się o podwyżkę

39 proc. Polaków jest zadowolonych z poziomu swoich zarobków, ale zdecydowanie zadowolonych jest 5 proc. – wynika z badania portalu Pracuj.pl. Jak wskazano, 72 proc. pracowników stara się o podwyżkę z uwagi na rosnące koszty życia w związku z inflacją.

PIE: 52 proc. firm podniosło pensje pracownikom

52 proc. firm jednorazowo podniosło pensje pracownikom, a 48 proc. firm deklaruje, że podnosi je adekwatnie do wzrostu inflacji - podał w czwartek Polski Instytut Ekonomiczny. Duże firm chętniej niż małe wspierają pracowników - dodano.

Działania zmniejszające lukę płacową

Luka płacowa jest to wskaźnik zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć. Przedstawia różnicę pomiędzy przeciętną stawką godzinową mężczyzn i kobiet. Czy zjawisko luki płacowej jest poważnym problemem w Polsce oraz jak jest zwalczane – czytamy w odpowiedzi MRiPS na interpelację j ws. luki płacowej w instytucjach publicznych.

Prezydent RP podpisał ustawę o nowym dodatku w służbach

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawę, która wprowadzi nowy dodatek "antyemerytalny" dla funkcjonariuszy i żołnierzy po 15 latach służby. Ustawa przewiduje też, że obowiązujący już w kilku służbach dodatek motywacyjny po 25 latach obejmie również służby specjalne, KAS i Straż Marszałkowską.

Czy dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych podlega waloryzacji?

Na jakiej wysokości dofinansowanie mogą liczyć pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego? Czy ze względu na inflacje tego typu dofinasowanie podlega waloryzacji?

Wzrosną stawki za używanie pojazdów prywatnych przez pracowników do celów służbowych

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnej płacy w 2023 r.

W Dzienniku Ustaw opublikowano, przyjęte 13 września przez Radę Ministrów rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r., przedłożone przez ministra rodziny i polityki społecznej.

Minister Finansów odpowiada RPO w sprawie jawności rejestru umów   

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wciąż trafiają głosy dotyczące jawności rejestru umów, z których wynika, że wymagane przepisami prawa upublicznianie rejestru może ingerować w prywatności pracowników. W ostatnim czasie do tematu odniosła się Minister Finansów.

Badanie: na rynku brakuje m.in. betoniarzy, cieśli, dekarzy, ślusarzy

Betoniarze, cieśle, dekarze, ślusarze - to jedne z 12 deficytowych zawodów, które według Personnel Service mogą w najbliższych latach przeżyć swój renesans.

ZUS: od września nowe limity dla dorabiających emerytów i rencistów

Od 1 września zmieniają się limity zarobkowe dla emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, i dla rencistów – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód miesięczny przekroczy 8003,20 zł.