Czy dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych podlega waloryzacji?

Na jakiej wysokości dofinansowanie mogą liczyć pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego? Czy ze względu na inflacje tego typu dofinasowanie podlega waloryzacji?

Wzrosną stawki za używanie pojazdów prywatnych przez pracowników do celów służbowych

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnej płacy w 2023 r.

W Dzienniku Ustaw opublikowano, przyjęte 13 września przez Radę Ministrów rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r., przedłożone przez ministra rodziny i polityki społecznej.

Minister Finansów odpowiada RPO w sprawie jawności rejestru umów   

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wciąż trafiają głosy dotyczące jawności rejestru umów, z których wynika, że wymagane przepisami prawa upublicznianie rejestru może ingerować w prywatności pracowników. W ostatnim czasie do tematu odniosła się Minister Finansów.

Badanie: na rynku brakuje m.in. betoniarzy, cieśli, dekarzy, ślusarzy

Betoniarze, cieśle, dekarze, ślusarze - to jedne z 12 deficytowych zawodów, które według Personnel Service mogą w najbliższych latach przeżyć swój renesans.

ZUS: od września nowe limity dla dorabiających emerytów i rencistów

Od 1 września zmieniają się limity zarobkowe dla emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, i dla rencistów – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód miesięczny przekroczy 8003,20 zł.

MF: w nowych funkcjach kalkulatora obliczanie przy zbiegu umów o pracę i zlecenia

Od środy 27 lipca 2022 r. można korzystać z nowej funkcjonalności kalkulatora wynagrodzeń Ministerstwa Finansów (MF). Podatnicy mogą obliczyć zarówno jednoczesne świadczenie dwóch umów o pracę, jak i umowy o pracę i umowy zlecenia - poinformował w środę resort finansów.

PKO BP: wzrost płac nie nadążał za inflacją drugi miesiąc z rzędu

Czerwcowy wzrost przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach poniżej konsensusu. Drugi miesiąc z rzędu podwyżki nie nadążają za inflacją - odnotowali analitycy PKO Banku Polskiego w komentarzu do środowych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Konfederacja Lewiatan: pracodawcy popierają ostrożny wzrost wynagrodzeń w 2023

Pracodawcy popierają ostrożny wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2023 r., a także podwyższenie płacy minimalnej w oparciu o obowiązujące wskaźniki - napisano w poniedziałkowej informacji Konfederacji Lewiatan. Zaapelowani też do rządu o pilne przygotowanie pakietu antyinflacyjnego.

NBP spodziewa się, że w 2022 r. wynagrodzenia wzrosną o 10,8 proc.

Spodziewamy się, że w całej gospodarce w 2022 r. wynagrodzenia wzrosną o 10,8 proc., a w 2023 r. o 9,4 proc. - poinformował we wtorek wicedyrektor departamentu analiz i badań ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski. Dodał, że w tym roku w ujęciu realnym odnotujemy spadek wynagrodzeń.