MRPiPS: podwyżka wynagrodzenia minimalnego dla pracowników samorządowych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad projektem rozporządzenia, który wprowadza podwyżkę płacy minimalnej dla pracowników samorządowych. Po zmianach płace miałyby wynieść od 4 tys. do 6,2 tys. zł .

W wykazie prac legislacyjnych rządu w czwartek opublikowano informację o projekcie zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Celem projektu jest dostosowanie płac do obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2024 r. wynosi ono 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. będzie to 4300 zł.

W zależności od tzw. kategorii zaszeregowania pracownika obecna wysokość pensji zasadniczej wynosi od 3300 zł (I kat. zaszeregowania) do 5200 zł (XX, ostatnia kategoria). Projekt przewiduje, że po podniesieniu płacy widełki – w zależności od kategorii – będą wynosić od 4000 do 6200 zł.

W opisie rozporządzenia poinformowano, że poziom minimalnego wynagrodzenia w kategoriach I–VI będzie od 1 lipca 2024 r. niższy od wskazanych przepisami 4300 zł. W tych przypadkach pracodawca może sam ustalić taką wysokość wynagrodzenia, aby jego wysokość nie była niższa od tej kwoty.

Projekt rozporządzenia ma na celu także korektę katalogu stanowisk, w związku z propozycjami zgłaszanymi przez niektóre jednostki i pracowników samorządowych.

Dokument opracowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Planowany termin wejścia w życie to 1 lipca 2024 r. 

Skomentuj