19 września – Dzień Pracownika Służby BHP

Dzień Pracownika Służby BHP przypada na 19 września. Został on wprowadzony podczas Kongresu Służby BHP w październiku 2010 r. Ostatecznie o dacie 19 września zadecydowali delegaci na Nadzwyczajnym Zjeździe OSPSBHP w grudniu 2010 r.

19-go września pracownicy służby BHP obchodzą swoje święto. Pracownicy służby bhp odgrywają istotną rolę w zakładzie pracy. Ważne w tym zawodzie jest zarówno wykształcenie, doświadczenie, a nawet cechy osobowościowe.

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy to wyodrębniona komórka organizacyjna jedno­osobowa lub wieloosobowa. Liczba pracowników służby bhp jest ustalana przez pracodawcę, który bierze pod uwagę stan zatrudnienia oraz występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi zagrożenia zawodowe, a także uciążliwości pracy.

Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

Służba bhp podlega bezpośrednio pracodawcy, a jeżeli jest on jednostką organizacyjną – służba bhp podlega bezpośrednio osobie zarządzającej tą jednostką.

Pracownicy służby bhp zatrudniani są na stanowiskach:

 1. inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. starszych inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. starszych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Ad. 1. Inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy;

Ad. 2. Starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:

a) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie BHP lub

b) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

Ad. 3. Specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie BHP;

Ad. 4. Starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie BHP;

Ad. 5. Głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie BHP.

W zawodzie BHP-owca nie tylko wykształcenie i doświadczenia mają znaczenie. Ważne są także cechy osobowości, które posiada pracownik zatrudniony w służbie bhp. Liczą się tzw. kompetencje miękkie np. samodzielność czy umiejętność przeprowadzania negocjacji.

Najbardziej pożądane, niezbędne cechy każdego pracownika służby bhp:

 • odwaga cywilna oraz odporność na stres i naciski,
 • prawność i uczciwość,
 • umiejętność przeprowadzania trudnych zadań, w sytuacji ogólnej niechęci do wydatków, nie przynoszących szybko zysku,
 • otwartość na innowacje i wiedzę o ochronie pracy, ciągłe dokształcanie się,
 • umiejętność wskazywania pracodawcy negatywnych skutków braku dbałości o warunki pracy, na sytuację ekonomiczną firmy i jej wizerunek.

Najbardziej niepożądane cechy każdego pracownika służby bhp:

 • brak cywilnej odwagi, chwiejność, postawa „nie ingerująca”, wydawanie pochopnych opinii,
 • zaniedbywanie swoich obowiązków. Brak staranności w kontrolowaniu bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy,
 • działalność „w konspiracji”, niezauważalne dla otoczenia,
 • postawa zdominowana biurokracją, oderwana od życia, brak cierpliwości,
 • bagatelizowanie wymogów regulacji prawnych bhp (relatywizacja prawa),
 • obrona za wszelką cenę swojego pracodawcy przed skutkami działań organów kontrolno-nadzorczych w dziedzinie ochrony pracy, ukrywanie przed pracodawcą „przykrych” dla niego nakazów, decyzji i zarządzeń tych organów.

Przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są modyfikowane i aktualizowane – ważne, by pracownik służby bhp nadążał za zmianami. Konieczne działania, które powinien podjąć BHP-owiec, po ukazaniu się nowych aktów prawnych z zakresu bhp to:

 1. Rozpracowanie nowej regulacji prawnej. Analiza skutków jako następstwa nowej regulacji.
 2. Podjęcie problemu na posiedzeniu Komisji bhp.
 3. Dokonanie zmian (aktualizacji) w instrukcjach.
 4. Dokonanie zmian  w organizacji pracy, technologiach, procedurach.
 5. Dokonanie szkoleń (instruktaży) uzupełniających.
 6. Uwzględnienie zmian w procedurze oceny ryzyka zawodowego.
 7. Wprowadzenie nowych regulacji prawnych do systemu kontroli.
Wszystkim pracownikom służby bhp składamy najserdeczniejsze życzenia wytrwałości, kreatywności, asertywności i pogody ducha oraz samych udanych efektów pracy, a także życzliwości towarzyszącej w wykonywaniu codziennych obowiązków.
Redakcja Portalu AsystentBHP

Zachęcamy do skorzystania z przygotowanej na tę okazję promocji

https://sklep.tarbonus.pl/kategoria/promocje/

blank

blank

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 704 oraz z 2004 r. poz. 2468).

Komentarze (1)

Mateusz

wrz 22, 2020 at 10:08 AM Reply

Świetny artykuł, jak zawsze z resztą 🙂

Skomentuj