Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochotniczych strażach pożarnych

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ochotniczych strażach pożarnych - poinformowała we wtorek prezydencka kancelaria. Nowela ma umożliwić gminom wypłacanie ekwiwalentu kandydatom na strażaków ratowników OSP i opłacanie dodatkowych szkoleń.

Sejm/ Projekt nowelizacji ustawy o OSP skierowany do ponownych prac w komisji

Projekt noweli ustawy o ochotniczych strażach pożarnych w związku ze zgłoszonymi podczas drugiego czytania poprawkami został skierowany do ponownych prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (AiSW). Poprawki dotyczyły m.in. zwolnienia od podatku dochodowego świadczeń ratowniczych.

Będą nowe przepisy dotyczące badania trzeźwości strażaków

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Ministerstwem Zdrowia opracowało projekt rozporządzenia w sprawie badań strażaków na zawartość w organizmie alkoholu lub obecność środka działającego podobnie do alkoholu, który wprowadza rozwiązania, które umożliwiają wykonanie badań funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej na zawartość w organizmie alkoholu lub obecność podobnie działającego środka.

Środki finansowe dla zakładowych straży pożarnych

Dziś (23 lipca) wchodzi w życie rozporządzenie przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości środków finansowych w 2022 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, według którego środki finansowe w 2022 r. zostaną przeznaczone dla zakładowych straży pożarnych.

Środki finansowe dla zakładowych straży pożarnych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt w sprawie wysokości środków finansowych w 2022 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, według którego środki finansowe w 2022 r. zostaną przeznaczone dla zakładowych straży pożarnych.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zatwierdził pakiet programów szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

7 marca 2022 roku Komendant Główny PSP zatwierdził pakiet programów szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla strażaków.

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej opracowało zmiany w rozporządzeniu w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

PSP: strażacy ochotnicy mogą składać wnioski o świadczenie ratownicze

W środę weszło w życie rozporządzenie dotyczące świadczeń ratowniczych dla strażaków ochotników. Druhowie mogą składać wnioski o 200 zł miesięcznie za wysługę lat w ochotniczej służbie.

Projekt rozporządzenia dot. okresowych badań lekarskich strażaka ratownika oraz kandydata na strażaka OSP

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej

MSWiA planuje zmiany w rozporządzeniu w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków JOP

Planowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej mają zoptymalizować struktury zatrudnienia w jednostkach ochrony przeciwpożarowej (dalej JOP). Planowane jest poszerzenie gamy stanowisk, które mogą zajmować pracownicy JOP o określonym stażu pracy i wymaganych kwalifikacjach. Projekt będzie oddziaływał na pracowników JOP poprzez rozszerzenie możliwości zajmowania przez tych pracowników odpowiednich stanowisk pracy.