Będą nowe przepisy dotyczące badania trzeźwości strażaków

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Ministerstwem Zdrowia opracowało projekt rozporządzenia w sprawie badań strażaków na zawartość w organizmie alkoholu lub obecność środka działającego podobnie do alkoholu, który wprowadza rozwiązania, które umożliwiają wykonanie badań funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej na zawartość w organizmie alkoholu lub obecność podobnie działającego środka.

Dostosowania wyposażenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej do warunków służby

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Projektowane rozporządzenie ma zwiększyć potencjał rozpoznawczy jednostek organizacyjnych PSP oraz zwiększyć ich zdolność do wykonywania niektórych prac w trudnodostępnych terenach.

W MSWiA uroczyste powołanie 16 wojewódzkich koordynatorów ds. OSP

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik i komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak wręczyli w środę szesnastu strażakom powołania na wojewódzkich koordynatorów do spraw Ochotniczych Straży Pożarnych. Współpraca pomiędzy PSP i OSP to wielka sprawa - podkreślił Wąsik.

Szef PSP: jednostki PSP wydały ponad 33 tys. decyzji o przyznaniu świadczeń ratowniczych dla druhów OSP

Do 20 kwietnia tego roku jednostki PSP wydały ponad 33 tys. decyzji o przyznaniu świadczeń ratowniczych dla druhów OSP - poinformował w środę komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Weszło w życie rozporządzenie dot. badań lekarskich strażaka ratownika oraz kandydata na strażaka OSP

Z dniem 15 kwietnia weszło w życie rozporządzenie w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej.

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej opracowało zmiany w rozporządzeniu w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

PSP: strażacy ochotnicy mogą składać wnioski o świadczenie ratownicze

W środę weszło w życie rozporządzenie dotyczące świadczeń ratowniczych dla strażaków ochotników. Druhowie mogą składać wnioski o 200 zł miesięcznie za wysługę lat w ochotniczej służbie.

Projekt rozporządzenia dot. okresowych badań lekarskich strażaka ratownika oraz kandydata na strażaka OSP

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej

MSWiA planuje zmiany w rozporządzeniu w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków JOP

Planowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej mają zoptymalizować struktury zatrudnienia w jednostkach ochrony przeciwpożarowej (dalej JOP). Planowane jest poszerzenie gamy stanowisk, które mogą zajmować pracownicy JOP o określonym stażu pracy i wymaganych kwalifikacjach. Projekt będzie oddziaływał na pracowników JOP poprzez rozszerzenie możliwości zajmowania przez tych pracowników odpowiednich stanowisk pracy.

Prezydent podpisał ustawę o ochotniczych strażach pożarnych

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ochotniczych strażach pożarnych, która wprowadza m.in. świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (mężczyźni) i 20 lat (kobiety) brali czynny udział w akcjach ratowniczych.