Będą nowe przepisy dotyczące badania trzeźwości strażaków

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Ministerstwem Zdrowia opracowało projekt rozporządzenia w sprawie badań strażaków na zawartość w organizmie alkoholu lub obecność środka działającego podobnie do alkoholu, który wprowadza rozwiązania, które umożliwiają wykonanie badań funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej na zawartość w organizmie alkoholu lub obecność podobnie działającego środka.

Celem projektowanych przepisów jest umożliwienie realizacji obowiązku przełożonego niedopuszczenia strażaka do służby w przypadku:

  • stawienia się przez niego do służby w stanie nietrzeźwości albo po użyciu alkoholu w rozumieniu odpowiednio art. 46 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi lub po użyciu podobnie działającego środka, pełnienia jej w takim stanie, spożywania alkoholu lub używania podobnie działającego środka w czasie służby albo
  • uzasadnionego podejrzenia, że zachodzą okoliczności, o których mowa powyżej.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj