Środki przeciwdziałania

Pracodawca prowadzący działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników jest obowiązany zapewnić:

  • odpowiednie do rodzaju niebezpieczeństwa urządzenia i sprzęt ratowniczy oraz ich obsługę przez osoby należycie przeszkolone;
  • udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.

więcej

Stosowanie substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania środków zapewniających pracownikom ochronę ich zdrowia i życia.

W razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe – ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

 

ARTYKUŁY
Tarcza antykryzysowa/ Dofinansowanie zatrudnienia

Tarcza antykryzysowa/ Dofinansowanie zatrudnienia

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy dla firm w kłopotach to m.in. rozwiązania z tzw. tarczy antykryzysowej.

czytaj więcej
Tymczasowe zalecenia dla pracodawców dot. koronawirusa

Tymczasowe zalecenia dla pracodawców dot. koronawirusa

Poniżej prezentujemy tymczasowe zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla pracodawców i ich zakładów pracy oraz dla pacjentów, w tym również pracowników będących w izolacji domowej.

czytaj więcej
Normy dla produktów stosowanych w walce z COVID-19

Normy dla produktów stosowanych w walce z COVID-19

W kontekście kryzysu związanego z koronawirusem Europejski Komitet Normalizacyjny zgodził się udostępnić szereg zharmonizowanych norm dotyczących wyrobów medycznych wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19.

czytaj więcej
GIS wydała zalecenia dla bazarów i targowisk

GIS wydała zalecenia dla bazarów i targowisk

Targowiska i bazary są specyficznymi miejscami obrotu żywnością, dlatego w czasie epidemii osoby tam pracujące oraz zarządcy powinni rygorystycznie przestrzegać wymagań sanitarnych i higienicznych.

czytaj więcej
Bezpieczeństwo i higiena żywności a koronawirus

Bezpieczeństwo i higiena żywności a koronawirus

Obecnie nie ma dowodów na to, że COVID-19 jest przenoszony przez żywność. Jednak firmy spożywcze, a także konsumenci muszą pamiętać o utrzymaniu dobrych praktyk higienicznych i regularnym myciu rąk.

czytaj więcej
88 % firm wykorzystuje pracę zdalną w czasie pandemii

88 % firm wykorzystuje pracę zdalną w czasie pandemii

W czasach pandemii koronawirusa 88 proc. firm wykorzystuje pracę zdalną - wynika z ankiety przeprowadzonej przez Konfederację Lewiatan.

czytaj więcej
Tarcza Antykryzysowa ma ochronić firmy i pracowników

Tarcza Antykryzysowa ma ochronić firmy i pracowników

Najważniejsza jest płynność finansowa i bezpieczeństwo pracowników – temu ma służyć Tarcza Antykryzysowa o wartości 212 mld zł, którą rząd przygotował jako lekarstwo w związku z epidemią koronawirusa.

czytaj więcej
PIP ogranicza kontrole w związku z koronawirusem

PIP ogranicza kontrole w związku z koronawirusem

Kontrole prowadzone przez inspektorów pracy zostały ograniczone wyłącznie do przypadków bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników oraz badania ciężkich wypadków przy pracy – poinformował GIP.

czytaj więcej
Wytyczne dla zakładów pracy w związku z COVID-19

Wytyczne dla zakładów pracy w związku z COVID-19

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zakłady pracy powinny dostosować się do zaleceń m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego ale także przestrzegać przepisów prawa pracy i bhp.

czytaj więcej
Pakiet osłonowy zapewni m.in. ochronę miejsc pracy

Pakiet osłonowy zapewni m.in. ochronę miejsc pracy

Osłona miejsc pracy, możliwość przedłużenia zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8 o dwa tygodnie, pokrycie przez państwo 40 proc. płacy pracowników - to rozwiązania z pakietu pomocowego dla firm.

czytaj więcej
Pracownik na kwarantannie. Kto wypłaci wynagrodzenie?

Pracownik na kwarantannie. Kto wypłaci wynagrodzenie?

Liczba osób będących na kwarantannie z powodu zagrożenia koronawirusem stale się powiększa. Wśród nich są także pracownicy, którzy mogli mieć kontakt z osobą potencjalnie zarażoną.

czytaj więcej
Razem, ale osobno – wszystko o pracy zdalnej

Razem, ale osobno – wszystko o pracy zdalnej

Zagrożenie wywołane przez koronawirusa zmusza wielu pracodawców, ale także pracowników do przejścia w tryb pracy zdalnej. To nie urlop czy wypoczynek, ale praca. Tyle, że w domu.

czytaj więcej