Thumb

Jak uchronić się przed wypadkami w pracy?

Wypadki w życiu codziennym zdarzają się stosunkowo często. Dotyczy to zarówno sfery prywatnej, jak i zawodowej. W wielu przypadkach można jednak uniknąć wypadków i ich przykrych konsekwencji. Wystarczy jedynie przestrzegać kilku prostych zasad BHP, a także kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie bez znaczenia jest też kondycja fizyczna i psychiczna pracownika. Co zatem można zrobić, aby uchronić się przed wypadkami w pracy?
Thumb

Zadbajmy o bezpieczeństwo w noc sylwestrową

Co roku w okresie noworocznym mają miejsce wypadki podczas odpalania fajerwerków. Ich najczęstszą przyczyną jest nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i zasad bezpieczeństwa. Pamiętajmy także o zasadach bezpieczeństwa w związku z trwającą w dalszym ciągu epidemią COVID-19.
Thumb

Bezpieczna komunikacja przy zachowaniu dystansu społecznego

Konfrontując się z nową normalnością musimy liczyć się z tym, że pracownicy muszą nauczyć się nowych, często nieintuicyjnych zachowań. Utrzymanie fizycznej odległości jest stosunkowo łatwe, gdy praca odbywa się na dużym obszarze. Istnieje jednak wiele stanowisk pracy, szczególnie w przypadku miejsc hałaśliwych i wymagających stałej komunikacji, gdzie wprowadzenie dystansowania społecznego jest niezwykle trudne. Przykładem niebezpiecznych zachowań może być skracanie dystansu społecznego, często połączone ze zdejmowaniem ochronników słuchu, w przypadkach niedosłyszenia komunikatu od kolegi czy przełożonego.
Thumb

Kontrole trzeźwości u pracowników – znane są szczegóły projektu ustawy

• Planuje się umożliwienie pracodawcom – pod pewnymi warunkami - wprowadzenia prewencyjnej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub podobnie działających środków; • Przewidywane są dwa tryby niedopuszczania pracownika do pracy po użyciu alkoholu lub środka odurzającego; • Miałoby to się odbywać na podstawie "uzasadnionego podejrzenia pracodawcy” – np., gdy pracodawca nie wprowadził takiej kontroli - lub gdy kontrola wykaże stan pracownika po użyciu alkoholu lub innego środka.
Thumb

Bezpiecznie z fajerwerkami

Co roku w okresie noworocznym mają miejsce wypadki podczas odpalania fajerwerków. Ich najczęstsza przyczyną jest nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i zasad bezpieczeństwa.
Thumb

Cyberbezpieczeństwo w czasach pracy zdalnej

W związku z lockdownem wprowadzonym z powodu pandemii COVID-19 wiele firm na całym świecie zostało zmuszonych do przejścia na model pracy zdalnej praktycznie z dnia na dzień.  Ten model wykonywania obowiązków rodzi jednak pytania dotyczące bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Ma to związek z ograniczonymi możliwościami kontroli zasobów IT.
Thumb

Nałóg zwany pracą

Dla wielu ludzi praca stanowi wielką wartość, dającą poczucie samorealizacji. Osiąganie sukcesów niewątpliwie wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie. Co w przypadku, gdy stracimy nad tym kontrolę?
Thumb

Balustrady to nie wszystko

Zabezpieczenie prac na wysokości to temat wciąż aktualny, nie do końca uregulowany w przepisach, prowokujący dyskusje i niejednokrotnie rozbieżne interpretacje. Poniżej artykuł przedstawiciela firmy Wertykal, który stawia ważne pytania i prowokuje do dyskusji.
Thumb

Maseczka i rękawiczki dla pracowników – czy jest to obowiązek pracodawcy?

Czy na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia maseczek i rękawiczek ochronnych? W całej Polsce od 10 października wprowadzono obowiązek zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej.
Thumb

Jak bezpiecznie korzystać z wideokonferencji?

Pandemia w wielu firmach wymusiła konieczność pracy zdalnej, a wideokonferencje stały się normą. W związku z tym Urząd Ochrony Danych Osobowych przekazuje praktyczne porady dotyczące ochrony danych osobowych podczas korzystania z programów, aplikacji oraz usług związanych z prowadzeniem wideokonferencji.