CBOS: Pensja zachęca 30 proc. kobiet do powrotu po urlopie macierzyńskim na rynek pracy

Dla 30 proc. kobiet czynnikiem zachęcającym do powrotu na rynek pracy po urlopie macierzyńskim jest pensja, która pokrywa co najmniej koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka. Dla 28 proc. ułatwienia w wykonywaniu pracy, a dla 27 proc. kobiet łatwy dostęp do żłobków i przedszkoli – wynika z sondażu CBOS.

Elektroniczne zawieranie umów jeszcze w tym roku?

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja, że na II kwartał 2022 r. planowane jest przyjęcie projektu ustawy dotyczącego zawierania umów o pracę, umów zlecenia, umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, umów uaktywniających oraz umów o pomocy przy zbiorach w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Projekt opracowywany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Czy umowy na okres próbny będą przedłużane o czas nieobecności w pracy?

Według projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw ulec mają zmianie przepisy dotyczące m.in. umów zawieranych na okres próbny.

Trwają prace nad projektem zmian w Kodeksie pracy

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja, że na II kwartał 2022 r. planowane jest przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Planuje się wprowadzenie m.in. elastycznego czasu pracy dla rodziców, przedłużenia urlopów rodzicielskich, a także zmian dot. umów na czas określony.

„GW”: Więcej wolnego na opiekę i chorobę

Rząd wprowadza ważne zmiany dla pracowników i pracodawców. Najważniejsze to dwa nowe urlopy – łącznie na siedem dni. Ale trzeba będzie spełnić pewne warunki, by otrzymać dodatkowe dni wolne

Działalność gospodarcza i umowy cywilnoprawne wliczane do stażu pracy? RPO pisze w tej sprawie do MRiPS

Obecnie obowiązujące przepisy nie pozwalają zaliczać okresów prowadzenia działalności gospodarczej do stażu pracy. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, a także Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw warto pochylić się nad kwestią wyliczania stażu pracy dla osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Zmiany w kodeksie pracy w ramach Strategii Demograficznej

Ograniczenie możliwości zawierania umów na czas określony i ochrona obojga rodziców przed zwolnieniem z pracy - to niektóre zmiany w kodeksie pracy w ramach Strategii Demograficznej, które zapowiedziała wiceszefowa MRiPS Barbara Socha. Chcemy zagwarantować stabilną i elastyczną pracę - podkreśliła.

„DGP”: będą zmiany w kodeksie pracy, telepracę zastąpi praca zdalna

Pojęcie telepracy zniknie z kodeksu pracy, a zastąpią je regulacje dotyczące pracy zdalnej - zapowiada w "DGP" wiceszef MRPiPS Stanisław Szwed. Według niego praca zdalna miałaby być stosowana w porozumieniu z zatrudnionymi, a pracodawca zlecałby ją tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Niższe wynagrodzenia kobiet będą uznawane za mobbing?

Kilka dni temu do Sejmu trafił poselski projekt zmian w Kodeksie pracy dotyczący rozszerzenia definicji mobbingu. Mobbingem miałoby być różnicowanie wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć pracownika.