Zmiany w wykazie prac wzbronionych młodocianym – projekt

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja nt. trwających prac nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt MRiPS: opłaty za złożenie oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemca będą wyższe

Z 30 zł do 100 zł zostanie podniesiona opłata za złożenie oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemca - tak zakłada projekt rozporządzenia przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Podwyższenie opłaty związane jest z wydłużeniem okresu wykonywania pracy przez cudzoziemców.

Rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy o cudzoziemcach

Rząd zajmie się we wtorek projektem nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Jednym z założeń projektu jest ułatwienie legalizacji pobytu cudzoziemcom, którzy prowadzą w Polsce działalność gospodarczą i są uczestnikami programów wsparcia.

Senat: ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy odesłana z poprawkami do komisji

Szereg poprawek do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa złożyli w czwartek senatorzy na posiedzeniu Senatu. Rozpatrzy je w piątek wspólne posiedzenie kilku senackich komisji.

Elektroniczne zawieranie umów jeszcze w tym roku?

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja, że na II kwartał 2022 r. planowane jest przyjęcie projektu ustawy dotyczącego zawierania umów o pracę, umów zlecenia, umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, umów uaktywniających oraz umów o pomocy przy zbiorach w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Projekt opracowywany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Trwają prace nad projektem zmian w Kodeksie pracy

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja, że na II kwartał 2022 r. planowane jest przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Planuje się wprowadzenie m.in. elastycznego czasu pracy dla rodziców, przedłużenia urlopów rodzicielskich, a także zmian dot. umów na czas określony.

MEiN: Sześć nowych zawodów w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wprowadzono sześć nowych zawodów: cztery dla branży budowlanej, dwa dla transportu wodnego – poinformowało MEiN, podając, że minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał nowelizację rozporządzenia.

Rewolucja w jawności wynagrodzeń

Za sprawą zmian w ustawie - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw już wkrótce będzie możliwe sprawdzenie wysokości zarobków pracowników sektora finansów publicznych. Ponadto Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów zapewniających jawność wynagrodzenia, której celem jest zlikwidowanie luki płacowej.

Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki

Z dniem 19 września 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii określające sposób prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki.