Thumb

Rewolucja w jawności wynagrodzeń

Za sprawą zmian w ustawie - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw już wkrótce będzie możliwe sprawdzenie wysokości zarobków pracowników sektora finansów publicznych. Ponadto Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów zapewniających jawność wynagrodzenia, której celem jest zlikwidowanie luki płacowej.
Thumb

Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki

Z dniem 19 września 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii określające sposób prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki.