Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący uznawania kwalifikacji zawodowych

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy dostosowującej polskie prawo do przepisów UE w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych. Określono w nim m.in. zasady wyrównywania różnic między kształceniem lub szkoleniem wymaganym w Polsce, a zrealizowanym w innym kraju.

Rząd: od stycznia 2023 r. najniższa pensja wyniesie 3383 zł brutto, a od lipca – 3450 zł brutto

Rada Ministrów przyjęła we wtorek propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2023 roku. Zaproponowano, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 3383 zł brutto, a od lipca wzrosła do poziomu 3450 zł brutto.

Zmiany w wykazie prac wzbronionych młodocianym – projekt

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja nt. trwających prac nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt: kierowca podczas tranzytu nie będzie uznawany za delegowanego

Za kierowcę delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie się uważać m.in. kierowcy, który wykonuje przejazd tranzytem - zakłada projekt ustawy o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego, zamieszczony w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Czy umowy na okres próbny będą przedłużane o czas nieobecności w pracy?

Według projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw ulec mają zmianie przepisy dotyczące m.in. umów zawieranych na okres próbny.

Trwają prace nad projektem zmian w Kodeksie pracy

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja, że na II kwartał 2022 r. planowane jest przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Planuje się wprowadzenie m.in. elastycznego czasu pracy dla rodziców, przedłużenia urlopów rodzicielskich, a także zmian dot. umów na czas określony.

„GW”: Więcej wolnego na opiekę i chorobę

Rząd wprowadza ważne zmiany dla pracowników i pracodawców. Najważniejsze to dwa nowe urlopy – łącznie na siedem dni. Ale trzeba będzie spełnić pewne warunki, by otrzymać dodatkowe dni wolne

Rząd pozytywnie o weryfikacji covidowej w zakładach pracy

18 stycznia 2022 r. rząd zajął stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach

Prezydent podpisał we wtorek nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która ma usprawnić legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce.

Senat/ Szef UdSC: nowelizacja ustawy o cudzoziemcach ułatwi pozyskiwanie pracowników

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach ułatwi pozyskiwanie pracowników, przede wszystkim z Ukrainy - podkreślił szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jarosław Szajner podczas prac w Senacie nad tą nowelizacją.