Rząd przyjął projekt ustawy o systemie teleinformatycznym

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, przedłożony przez minister rodziny i polityki społecznej.

Proponowana zmiana ma zapewnić system teleinformatyczny, przy którego pomocy będą zawierane i przechowywane umowy, a także udostępniana dokumentacja pracownicza.

„System teleinformatyczny ma ułatwić prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie. Jednocześnie pracodawcy i zleceniodawcy zyskają narzędzie do prowadzenia umów oraz archiwizacji dokumentacji. Nowe rozwiązania zmniejszą obciążenia dla mikroprzedsiębiorców, podmiotów zatrudniających nie więcej niż 9 osób niebędących mikroprzedsiębiorcami, rolników oraz osób fizycznych” – przekazano na rządowej stronie.

Dla małych podmiotów, takich jak mikroprzedsiębiorcy, rolnicy i osoby fizyczne – wskazano w uzasadnieniu projektu – zawieranie m.in. umów o pracę, umów-zleceń lub umów uaktywniających jest uciążliwe ze względu na formalności, jakich należy w związku z tym dokonać. Obciążenia te – podano – są szczególnie uciążliwe dla mikroprzedsiębiorstw, osób fizycznych i rolników ze względu na brak zasobów, które można przeznaczyć na wypełnianie zobowiązań administracyjnych i na brak wiedzy co do szczegółowych wymogów prawa.

Zakłada się, że wprowadzony na podstawie projektowanej ustawy system teleinformatyczny ułatwi zgodnie z prawem sporządzenie umowy o pracę, umów-zleceń i umów uaktywniających. Dzięki temu systemowi w jednym miejscu możliwe będzie zawarcie umowy i jej rejestracja w ZUS. Za pośrednictwem systemu możliwe będzie podpisywanie tych dokumentów i wysyłanie ich bezpośrednio z systemu.

Proponowane rozwiązanie będzie zintegrowane z systemem praca.gov.pl i z biznes.gov.pl.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z tym że system teleinformatyczny zostanie uruchomiony do 2025 r. Minister rodziny i polityki społecznej będzie mógł ogłosić wcześniejsze uruchomienie systemu. 

Skomentuj