Wpływ usprawiedliwionej nieobecności na czasookres wykonywania pracy na innym stanowisku

Czy usprawiedliwiona nieobecność pracownika w trakcie czasowego powierzenia mu innej pracy przez pracodawcę, wpływa na długość okresu jej wykonywania?

Sejm/ Szwed: Polska ma jeden z najniższych poziomów dyskryminacji ze względu na wiek

Polska ma jeden z najniższych poziomów dyskryminacji ze względu na wiek wśród krajów Unii Europejskiej - powiedział we wtorek w Sejmie wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Podkreślił, że przejście na emeryturę po osiągniecie wieku emerytalnego to prawo, a nie obowiązek.

Szwed dla „DGP”: Kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców mają być dotkliwe

Nie może być tak, że w przypadku złamania prawa pracodawca zatrudniający np. jednego cudzoziemca podlega takiej samej karze, jak ten, który nielegalnie zatrudnia np. 200 osób. Chcemy te kary stopniować - przekazał w poniedziałkowy "DGP" wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Walka z luką płacową

Zarobki za taką samą pracę, na takim samym stanowisku powinny być równe. Mimo tego od lat słyszy się o dyskryminacji zarobkowej ze względu na płeć. Jak różnice wynagrodzeń pomiędzy kobietami a mężczyznami prezentują się w Polsce? Czy są podejmowane jakieś kroki, aby przeciwdziałać temu zjawisku?

Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym (art. 52 KP) wskazując datę przyszłą?

Czy w wysłanym do pracownika oświadczeniu w sprawie zwolnienia dyscyplinarnego, dniem ustania zatrudnienia jest data wskazana w tym piśmie, data odebrania przez pracownika listu poleconego, czy dzień otrzymania przez nas potwierdzenia odbioru?

Czy oddanie krwi podczas urlopu uprawnia do dodatkowych dni zwolnienia od pracy?

Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie zwolnienia pracownikowi w dniu oddania krwi, a podczas trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii również w dniu następnym. Czy oddanie krwi podczas urlopu lub innego wolnego dnia od pracy przerywa urlop lub daje dodatkowe dni wolne? 

MRiPS przypomina o obowiązkach pracodawców w czasie upałów

Skrócenie czasu pracy pracowników, wprowadzenie dodatkowych przerw w pracy, zapewnienie klimatyzacji w pomieszczeniach - to niektóre z działań, jakie powinien podjąć pracodawca w celu poprawienia warunków pracy w czasie upałów.

Badanie: 76 proc. dużych firm dofinansuje urlopy swoich pracowników

Dofinansowanie urlopu staje się coraz częstszym benefitem pracowniczym - w Polsce oferuje go 39 proc. badanych firm. Taki benefit najczęściej proponują firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników - robi to 76 proc. z nich - podała firma Sodexo.

Zakres obowiązków w sferze BHP przypisany pracodawcy użytkownikowi

Jakie obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należą do pracodawcy użytkownika, a które do agencji pracy tymczasowej? Czy możliwe jest przeniesienie zakresu obowiązków z jednego podmiotu na drugi?

Przepisy a praca w wysokich temperaturach

Po długiej zimie doczekaliśmy się dłuższych i cieplejszych dni. Temperatura powietrza będzie stopniowo rosnąć, co może przełożyć się na bezpieczeństwo, wydajność i stan psychofizyczny pracowników. Do obowiązków pracodawców należy zapobieganie negatywnym skutkom wysokich temperatur w zakładzie pracy.