Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw - poinformowało w piątek biuro prasowe KPRP. Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy dotyczące tzw. work-life balance i tzw. dyrektywę rodzicielską.

Praca na nocnej zmianie w dniu wprowadzenia i odwołania czasu letniego

Dwukrotnie w każdym roku kalendarzowym pracodawcy organizujący pracę pracownikom nocnej zmiany zderzają się z konsekwencjami wynikający-mi z faktu wprowadzenia i odwołania czasu letniego. W dniach, w których zdarzenie to następuje powstaje pytanie, jaki ma ono wpływ na wymiar czasu pracy pracownika świadczącego pracę na nocnej zmianie.

ZUS: w 2022 roku zarejestrowano 1,7 mln umów o dzieło

W 2022 roku zarejestrowano 1,7 mln umów o dzieło. Są one najczęściej zgłaszane przez płatników składek, którzy prowadzą działalność naukową i techniczną oraz w zakresie informacji i komunikacji. Wykonawcami takich umów są w większości mężczyźni w wieku od 30 do 39 lat - wynika z raportu ZUS.

Pracownicza odpowiedzialność za odzież i obuwie robocze

Powierzona pracownikowi przez pracodawcę odzież i obuwie robocze jest własnością pracodawcy. Na pracownikach spoczywa odpowiedzialność za ewentualną utratę lub zniszczenie otrzymanego w ten sposób mienia pracodawcy.

Dodatkowe dni wolne pracowników prawosławnych

Zgodnie z danymi prezentowanymi w Małym Roczniku Statystycznym za 2022 r. wydanym przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce mieszka nieco ponad pół miliona osób wyznania prawosławnego. Ich liczba w praktyce może być dużo większa ze względu na wojnę za naszą wschodnią granicą. Jednakże mało kto wie, że pracownicy wyznania prawosławnego mają prawo do dni wolnych m.in. ze względu na inny termin Świąt Bożego Narodzenia. Wynika to ze stosowania w kościele prawosławnym kalendarza juliańskiego w odróżnieniu od kalendarza gregoriańskiego wykorzystywanego w kościele katolickim. Jak ma się to do dodatkowych uprawnień osób wyznania prawosławnego?

Najważniejsze zasady i akcesoria BHP do biura

Chociaż biura wydają się jednymi z najbezpieczniejszych miejsc pracy, także one muszą być dostosowane do zasad BHP. Pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom bezpieczne, higieniczne i komfortowe warunki. Szczegółowe wymagania są określone przepisami prawa. Regulacje wskazują, na jakie czynniki zwracać uwagę i w jaki sposób zaadaptować pomieszczenia biurowe, aby zminimalizować ryzyko wypadków.

ZUS: 27 mln zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy w 2022 r.

W 2022 r. zarejestrowano w kraju 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 288,8 mln dni absencji. Najczęstszą przyczyną absencji były choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej - wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Umowa o pracę a warunki wynagradzania z układu zbiorowego pracy

W poniższym tekście prezentujemy pytanie czytelnika oraz odpowiedź do niego dotyczącą układu zbiorowego, a także wszelkich zagadnień z nim związanych.

Zwolnienia grupowe w Polsce – statystyki i prognoza

W 2022 r. wiele firm podjęło decyzję o zwolnieniach grupowych. Czym się charakteryzują zwolnienia grupowe? Jak dużo takich zwolnień miało miejsce w minionym roku i jakich najczęściej dotyczyły branż?

Wzrosną stawki za używanie pojazdów prywatnych przez pracowników do celów służbowych

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.