Zakładowy zakaz ujawniania wysokości własnego wynagrodzenia

Czy pracodawca może zakazać pracownikowi ujawniania swojego wynagrodzenia innym pracownikom na podstawie tzw. regulaminu wynagradzania?

Zastępca GIP: nieprawidłowości w wynagrodzeniach dominują wśród skarg

Zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski przekazał sejmowej Komisji do Spraw Kontroli, że w latach 2021-2023 dominującym zarzutem pojawiającym się w skargach PIP były nieprawidłowości związane z wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych.

MRPiPS pracuje nad wliczeniem umowy-zlecenia i działalności gospodarczej do stażu pracy

Ministerstwo rodziny pracuje nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy, który zakłada, że do stażu pracy będzie wliczany także okres wykonywania pracy na umowie-zleceniu czy na podstawie indywidualnej działalności gospodarczej – wynika z informacji zamieszczonej w wykazie prac rządu.

Ministerstwo Infrastruktury chce włączyć samochody elektryczne i wodorowe do tzw. kilometrówki

Ministerstwo Infrastruktury chce, aby z tzw. kilometrówki mogli korzystać również posiadacze samochodów elektrycznych i hybrydowych - wynika z opublikowanych w poniedziałek założeń projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

MRiT: od 22 maja 2025 r. nowe metody badania hałasu urządzeń na zewnątrz pomieszczeń

Od 22 maja 2025 r. zmienią się metody badania hałasu urządzeń na zewnątrz pomieszczeń - poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Chodzi m.in. o kosiarki gazonowe, instalacje i urządzenia budowlane, sprężarki, agregaty prądotwórcze, koparki i spycharki.

MRPiPS: podwyżka wynagrodzenia minimalnego dla pracowników samorządowych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad projektem rozporządzenia, który wprowadza podwyżkę płacy minimalnej dla pracowników samorządowych. Po zmianach płace miałyby wynieść od 4 tys. do 6,2 tys. zł .

Czy można dokonać korekty świadectwa pracy bez wniosku pracownika?

Pracownik, który nie zgadza się z treścią otrzymanego świadectwa pracy ma prawo wszcząć procedurę zmierzającą do jego sprostowania. Procedurę tę rozpoczyna wniosek złożony przez pracownika. Co prawda przepisy nie przewidują możliwości dokonania sprostowania (korekty) treści świadectwa pracy bez wniosku pracownika, niemniej jednak w zarówno w doktrynie prawa pracy, jak i w orzecznictwie dopuszcza się jej dokonanie z inicjatywy pracodawcy, który zauważył błąd.

Trzydniowy okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny

Długość okresów wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny został uzależniony od długości okresu, na który dana umowa została zawarta (długość okresu próbnego) i wynosi odpowiednio: 1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni; 2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie; 3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące (zob. art. 34 KP). W praktyce najczęściej problemy sprawia prawidłowe określenie 3-dniowego okresu wypowiedzenia przewidzianego dla najkrótszych umów o pracę omawianego typu.

Zapoznanie załogi z treścią regulaminu pracy i jego zmianami

Jak i kiedy zapoznać pracowników ze zmianami regulaminu pracy, w przypadku ich usprawiedliwionej nieobecności?

PIP: 11 skarg na realizację nowych przepisów o kontroli trzeźwości pracowników

W 2023 r. do Państwowej Inspekcji Pracy wypłynęło 11 skarg dotyczących przepisów o kontroli trzeźwości oraz dwie skargi w sprawie kontroli na obecność środków psychoaktywnych - przekazała PAP rzeczniczka prasowa w Głównym Inspektoracie Pracy Agnieszka Sopińska-Jaremczak.