Przerwa od pracy z art. 134 KP

Artykuł 134 kodeksu pracy (dalej: KP) ustanawia prawo do przerwy od pracy, potocznie nazywanej „przerwą śniadaniową”. Przepis ten nie określa szczegółowych zasad, na jakich przerwa ta ma zostać przez pracowników wykorzystana, pozostawiając tę kwestię do ewentualnego uregulowania w przepisach wewnątrzzakładowych.

Przerwa lub przerwy

W swym obecnym brzmieniu (wrzesień 2022 r.) przywołany przepis przewiduje prawo do jednej, co najmniej 15-minutowej przerwy, każdemu pracownikowi, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin. W dotychczasowym stanie prawnym, ilość przerw nie ulegała zwiększeniu po przepracowaniu dodatkowych godzin ponad 6-godzinny wymiar. Tym samym, niezależnie do tego, jak długo ostatecznie w danej dobie pracownik świadczył pracę nie nabywał prawa do kolejnych przerw na podstawie omawianego przepisu.

Niebawem stan ten ulegnie zmianie, za sprawą noweli wdrażającej do Kodeksu pracy postanowienia dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2019/1152 oraz Nr 2019/1158. Nowela ta niejako „przy okazji” implementacji przedmiotowych dyrektyw zmodyfikuje również treść analizowanego przepisu.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj