Ekspert: praca zdalna dopuszczalna, gdy nie ma regulaminu pracy i porozumienia z załogą

Praca zdalna będzie dopuszczalna także, gdy nie zostanie zawarte porozumienie ze związkami albo nie zostanie wydany regulamin pracy - uważa ekspert kancelarii Chałas i Wspólnicy Edyta Oleszczuk-Romańska. Wówczas zasady jej wykonywania określi polecenie pracodawcy lub porozumienie z pracownikiem.

Zakładowe źródła pracy zdalnej

Kodeksowe przepisy o pracy zdalnej przewidują pięć różnych podstaw prawnych pozwalających na jej stosowanie w odniesieniu do konkretnego pracownika. Podstawy te mają zarówno charakter ogólnozakładowy (zbiorowy), jak i indywidualny. Zasadniczo, od woli pracodawcy zależy, która z tych podstaw będzie odgrywać decydującą rolę w prowadzonym przez niego zakładzie pracy.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące pracy zdalnej

7 kwietnia 2023 roku weszły w życie przepisy o pracy zdalnej, której definicja została na stałe wpisana do Kodeksu pracy. Co to oznacza dla pracowników? Jakie będą uprawnienia pracodawców?

Pandemia pokazała, że praca zdalna jest potrzebna; będą zmiany w przepisach

Ostatnie dwa lata pandemii pokazały, że praca zdalna jest potrzebna, dlatego pracujemy nad wpisaniem jej do Kodeksu pracy. Jest szansa, że nowe przepisy będą wprowadzone jeszcze w tym półroczu - poinformowała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.