Zmiany prawa - ochrona ppoż.

W tej kategorii zbierane są wszystkie artykuły związane z szeroko rozumianymi zmianami w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Kategorie Zmiany prawa nie zawierają elementów charakterystycznych dla innych kategorii znajdujących się w naszym serwisie. Ze względu na bardzo szeroki zakres tematów, które mogą znaleźć się w tym miejscu nie ma tu aktów prawnych, orzecznictwa i dokumentów.

więcej

Znajdą tu miejsce omówienia zmian w prawie, nowych aktów prawnych, jak też ważniejszych orzeczeń zarówno z zakresu prawa krajowego, jak też prawa Unii Europejskiej.

ARTYKUŁY
Nowela ustawy Prawo atomowe oraz o ochronie ppoż.

Nowela ustawy Prawo atomowe oraz o ochronie ppoż.

Rząd przyjął we wtorek projekt noweli ustawy Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

czytaj więcej
Zmiana ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Zmiana ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Informacja w sprawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

czytaj więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o PSP

Projekt ustawy o zmianie ustawy o PSP

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Po-żarnej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych. W projekcie nowelizacji ustawy wprowadzono przepisy, które dotyczą trzech zasad.

czytaj więcej
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji

Nowe rozporządzenie Ministra Admninistracji i Cyfryzacji

czytaj więcej