Thumb

Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Z dniem 23 września 2021 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Wydanie nowego rozporządzenia podyktowane jest potrzebą dostosowania przepisów do ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Thumb

Nowela ustawy Prawo atomowe oraz o ochronie ppoż.

Rząd przyjął we wtorek projekt noweli ustawy Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.
Thumb

Zmiana ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Informacja w sprawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw
Thumb

Projekt ustawy o zmianie ustawy o PSP

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Po-żarnej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych. W projekcie nowelizacji ustawy wprowadzono przepisy, które dotyczą trzech zasad.
Thumb

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji

Nowe rozporządzenie Ministra Admninistracji i Cyfryzacji