Szef PSP: jednostki PSP wydały ponad 33 tys. decyzji o przyznaniu świadczeń ratowniczych dla druhów OSP

Do 20 kwietnia tego roku jednostki PSP wydały ponad 33 tys. decyzji o przyznaniu świadczeń ratowniczych dla druhów OSP – poinformował w środę komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

„Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych wprowadziła świadczenie ratownicze w kwocie 200 złotych dla druhów OSP. Do 20 kwietnia 2022 roku jednostki PSP wydały 33121 decyzji o przyznaniu świadczeń. Obecnie, wypłacanych jest 18007 świadczeń druhom OSP” – napisał w środę na Twitterze szef PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

W grudniu ubiegłego roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ochotniczych strażach pożarnych. Regulacja wprowadziła m.in. świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet) brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.

Dodatek jest wypłacany w wysokości 200 zł miesięcznie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA po osiągnięciu 65. roku życia (w przypadku mężczyzn) oraz 60. roku życia (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Świadczenie przysługiwać będzie także ratownikowi górskiemu (ochotnikowi z TOPR i GOPR).

Regulacja wprowadziła też legitymację strażaka ochotnika, która umożliwia korzystanie ze zniżek. Wzmocniona została także ochrona prawna druhów ochotników. Uregulowane zostały również kwestie odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin w sytuacji uszczerbku na zdrowiu, śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych. Ponadto ustawa wprowadziła możliwość rozliczenia przez jednostki OSP kosztów dostaw energii elektrycznej według najkorzystniejszej taryfy.

Zasłużonym druhom OSP prezydent RP może nadać Krzyż św. Floriana. Z rąk ministra spraw wewnętrznych strażacy OSP otrzymywać będą wyróżnienia w postaci Odznaki Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”.

Ustawa weszła w życie 1 stycznia, z wyjątkiem przepisu dotyczącego łagodniejszych wymagań umożliwiającym OSP uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, który wejdzie w życie 1 lipca.

Skomentuj