MRPiPS pracuje nad projektem ws. wzrostu wynagrodzeń dla pracowników z niepełnosprawnością

Podniesienie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością finansowanego ze środków PFRON – to główny cel projektu ustawy MRPiPS, o którym poinformowano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Podwyżki mają obowiązywać od lipca 2024 r.

W resorcie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jego celem jest podniesienie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością finansowanego ze środków PFRON. Projekt dotyczy także zmiany wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację podwyżek.

W informacji zamieszczonej w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu zwrócono uwagę, że od 2022 r. minimalne wynagrodzenie w Polsce wzrosło znacząco – od 3010 zł na koniec 2022 r. do planowanych w lipcu 2024 r. – 4300 zł. Natomiast ostatnia podwyżka dofinansowania do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami miała miejsce w 2022 r.

„Wynika z tego, że za zmianą minimalnego wynagrodzenia nie podążała kwota dofinansowania z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (system SODIR) dla pracodawców do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami. Wpływa to negatywnie na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, które narażone są na utratę pracy na otwartym rynku pracy” – podkreślono w rządowej informacji.

W związku z tym rząd proponuje podwyższenie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością finansowanego ze środków PFRON.

Wynagrodzenie w przypadku osób ze stwierdzonym znacznym stopniem niepełnosprawności wzrosłoby do 2760 zł (obecnie 2400 zł); w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – do 1550 zł (obecnie 1350 zł), a w przypadku osób lekkiego stopnia niepełnosprawności – do 575 zł (obecnie 500 zł).

Dodatkowo w odniesieniu do osób, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (czyli dla osób ze schorzeniami szczególnymi), kwoty te podwyższono z 1200 do 1380 zł w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z 900 zł do 1035 zł w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i z 600 zł do 690 zł dla lekkiego stopnia niepełnosprawności.

W informacji zaznaczono, że nowe kwoty wynagrodzeń będą obowiązywać od lipca 2024 r.

Regulacja wprowadza także zmiany w przepisach dotyczących dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie PFRON, jakim jest wsparcie pracodawcy w postaci dofinansowania do wynagrodzenia zatrudnianego pracownika niepełnosprawnego.

Zmiana polega na zastąpieniu obecnego sztywnego ustalenia wysokości dotacji dla PFRON w wysokości równo 30 proc. zaplanowanych wydatków na realizację tego zadania w danym roku, na ustalenie wysokości dotacji do 30 proc. tej kwoty.

Jednocześnie zauważono, że ze względu na konieczność zapewnienia wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, wysokość tej dotacji nie powinna być w 2025 r. i w kolejnych latach niższa kwotowo niż wynosi w 2024 r.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest wiceminister rodziny, pełnomocnik rządu ds. osób z niepełnosprawnościami Łukasz Krasoń.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2024 r. 

Skomentuj