Radca Prawny: w 2024 r. zmienią się wysokości świadczeń pracowniczych oraz kwoty wolne od potrąceń

W 2024 r. wzrasta wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wpływa to automatycznie na wysokości kwot wolnych od potrąceń oraz zmianę wysokości świadczeń pracowniczych, związanych ze stosunkiem pracy – przekazała PAP radca prawny Monika Jurkiewicz.

Od 1 stycznia 2024 roku wejdzie w życie rozporządzenie rady ministrów z 14 września 2023 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku.

Monika Jurkiewicz przypomniała, że 2024 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie dwukrotnie. Podstawa brutto minimalnego wynagrodzenia wyniesie najpierw od 1 stycznia 2024 – 4242,00 zł brutto, a od 1 lipca – 4300,00 zł brutto.

Dodała, że także minimalna stawka godzinowa przy umowach cywilnoprawnych ulegnie podwyższeniu i od 1 stycznia 2024 wyniesie 27,70 zł brutto, a od 1 lipca – 28,10 zł brutto.

„Trzeba przypilnować tych zmian, bo za wypłacenie zleceniobiorcy wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług w niższej stawce, niż obowiązująca minimalna stawka godzinowa, przedsiębiorcy grozi kara grzywny w wysokość i od 1000 do 30 000 zł” – podkreśliła.

Podkreśliła także, że zwiększenie podstawy minimalnego wynagrodzenia w 2024 wpływa automatycznie na wysokości kwot wolnych od potrąceń.

Jurkiewicz przypomniała również, że od nowego roku zmieni się wysokość świadczeń pracowniczych, związanych ze stosunkiem pracy – i to dwukrotnie, co także jest skutkiem wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wskazała, że zmieni się dodatek za pracę w porze nocnej. Dodała, że przepisy związane ze świadczeniem pracy w nocy reguluje VI rozdział Kodeksu pracy. Zaznaczyła, że dodatek za pracę w porze nocnej także jest zależny od wzrostu minimalnego wynagrodzenia – wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.

Podkreśliła, że także wysokość odpraw pieniężnych z tytułu zwolnień grupowych ulegnie zmianie, bo jak wskazała „wysokość odprawy pieniężnej z tytułu zwolnień grupowych nie może przekroczyć kwoty 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od stycznia 2024 roku kwoty 63,630 zł, a od lipca 64,500 zł brutto”

Wzrost minimalnego wynagrodzenia ma także wpływ na odszkodowania wypłacane za nierówne traktowanie i mobbing. Jurkiewicz podkreśliła, że pracownicy, których prawa zostały naruszone przez pracodawcę wskutek nierównego traktowania, mają prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W 2024 roku będą to więc następujące kwoty: od 1 stycznia – 4242,00 zł brutto, od 1 lipca – 4300,00 zł brutto.

Wspomniała także, że od 1 stycznia 2024 roku zaczną obowiązywać przepisy dotyczące zmian w zakresie opłat w postępowaniu sądowym spraw pracowniczych. „Od 1 stycznia 2024 roku zaczną obowiązywać przepisy, zgodnie, z którymi pracownik będzie zwolniony z opłat od pozwów z zakresu prawa pracy. Jedynie będzie trzeba opłacić apelację w przypadku kiery wartość przedmiotu sporu będzie przekraczała 50 000 zł” – powiedziała.

Przypomniała również, że przyszłym roku wielu pracodawców będzie musiało wdrożyć nowe regulacje dotyczycące przepisów bhp w zakresie wyposażania stanowisk pracy, które zaczęły obowiązywać 17 listopada 2023 roku. Pracodawcy mają 6 miesięcy na ich wprowadzenie.

„Zmiany dotyczą pracowników pracujących przy komputerze, bowiem jeżeli pracownik, przez co najmniej połowę dobowego wymiaru pracy korzysta z laptopa, jego stanowisko pracy powinno być wyposażone w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu, tak, aby górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, a także w dodatkową klawiaturę i mysz” – powiedziała. Dodała także, że pracownicy mogą ubiegać się nie tylko o dofinansowanie na zakup okularów, a także o zakup soczewek kontaktowych.

Monika Jurkiewicz jest radcą prawnym, specjalistą i praktykiem prawa pracy, ochrony danych osobowych i odpowiedzialności za produkt. Jest członkiem European Employment Lawyers Association.

Skomentuj