Pracodawca jako prowadzący szkolenie BHP

Szczegółowe zasady organizacji szkoleń BHP określają przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia z dnia 27.07.2004 r. w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860 ze zm.) – dalej: SzkolBhpR.
Jednym z podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia przedmiotowych szkoleń jest pracodawca. Aby jednak tak się stało muszą zostać spełnione pewne warunki określone w treści rozporządzenia.

Kto może przeprowadzić szkolenie w dziedzinie BHP?

Rozporządzenie wprowadza dwa rodzaje szkoleń w dziedzinie BHP, tj.: szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. W ramach pierwszego z nich przeprowadzany jest instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Przepisy rozporządzenia określają zakres podmiotowy osób uprawnionych do przeprowadzenia każdego z tych instruktaży.

Wśród tych osób wskazany jest m.in. pracodawca. Może on przeprowadzać instruktaż ogólny pod warunkiem, że spełnione zostaną kumulatywnie poniższe warunki:

 1. zatrudnia nie więcej niż:
  • 10 pracowników albo
  • 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 1. w prowadzonym przez siebie przedsiębiorstwie (zakładzie pracy) samodzielnie wykonuje zadania służby BHP, na zasadach określonych w art. 23711 1 zd. 2 kodeksu pracy;
 2. posiada ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby BHP przez pracodawców, czyli szkolenie którego ramowy program został określony w III części Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny (Dz.U. poz. 1860 ze zm.).

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

  • bez pośpiechu,
  • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
  • bez błędów w interpretacji przepisów,
  • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj