Badania profilaktyczne w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Czy pracownik, który otrzymał skierowanie na badania profilaktyczne w czasie swojej usprawiedliwionej nieobecności, powinien je wykonać jeszcze przed powrotem do pracy?

Pytanie: 

Chciałem zweryfikować poprawność działań podejmowanych przez moją firmę w kwestii wystawiania skierowań na badania profilaktyczne i zobowiązywania pracowników do ich odbycia w pewnych okresach, ponieważ mam co do tego wątpliwości.

Otóż, bardzo często zdarza się, że skierowania wysyłane są do pracowników na adres domowy w okresie, gdy korzystają oni z długotrwałych okresów usprawiedliwionych nieobecności w pracy. Dotyczy to zwłaszcza pracowników na trwających dłużej niż 30 dni chorobowych oraz korzystających z długotrwałych uprawnień związanych z rodzicielstwem, np. urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, czy wychowawcze. W tym pierwszym przypadku wysyła się skierowania na badania kontrolne, a w drugim – na badania okresowe, jeżeli w trakcie pobytu na urlopie związanym z rodzicielstwem upłynął termin ważności badań profilaktycznych.

Zakładam, że nie ma nic nieprawidłowego w samym wysyłaniu skierowań na badania w okresie nieobecności w pracy. Problem jednak w tym, że pracowników tych w dołączonym do skierowania piśmie przewodnim obliguje się do wykonania badań profilaktycznych przed powrotem do pracy, a precyzyjnie rzecz ujmując – najpóźniej w ostatnim dniu nieobecności, tak aby pierwszego dnia po jej zakończeniu pracownik był już gotowy do pracy.

Wynika to m.in. z tego faktu, iż w jednostce medycyny pracy, z którą mamy zawartą umowę o profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami lekarz medycyny pracy przyjmuje tylko trzy razy w tygodniu. Wspomniani pracownicy są zatem instruowani, aby poddali się badaniom w jednym z tych dni przed powrotem do pracy. Czy takie działanie jest zgodne z przepisami?   

Rzeczywiście przepisy prawa pracy nie zabraniają wysłania drogą pocztową do pracownika skierowania na badania profilaktyczne podczas różnego rodzaju okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w tym w trakcie urlopów związanych z rodzicielstwem czy niezdolności do pracy spowodowanych chorobą. 

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj