GUS: w 2021 r. wydano w Polsce o 24 proc. więcej zezwoleń na pracę cudzoziemców niż w 2020 r.

W 2021 r. w Polsce wydano 504,2 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców. Było to o 24 proc. więcej niż w 2020 r. – podał GUS w piątkowym komunikacie.

W 2021 r. w Polsce wydano 504,2 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców. Było to o 24 proc. więcej niż w 2020 r. oraz blisko 8-krotnie więcej niż w 2015 r. Pod względem liczby był to wzrost więcej o 97,7 tys. niż w 2020 r. oraz o 438,4 tys. więcej w porównaniu z 2015 r. Nadal najczęściej wydawane one były obywatelom Ukrainy – podał Główny Urząd Statystyczny

„W 2021 r. wydano w Polsce więcej zezwoleń na pracę cudzoziemców niż w roku poprzednim. Podobna sytuacja miała miejsce w latach 2015–2019, kiedy to obserwowano w Polsce systematyczny wzrost liczby wydawanych zezwoleń. Wyjątek stanowił 2020 r. w którym obserwowany był roczny spadek liczby wydanych zezwoleń na pracę do czego mogła przyczynić się pandemia COVID-19” – stwierdzono w komunikacie GUS.

Jak wskazał GUS, względem 2020 r. w 13 województwach nastąpił wzrost liczby wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców, natomiast w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim obserwowano spadek ich liczby. Największy wzrost w stosunku do 2020 r. wystąpił w województwie podlaskim (o 74,3 proc.), natomiast największy spadek obserwowano w województwie zachodniopomorskim (o 18,6 proc.).

W analizowanym roku najwięcej zezwoleń na pracę cudzoziemców wydano w województwie mazowieckim. Udział zezwoleń wydawanych w tym województwie w ogólnej liczbie wydawanych zezwoleń w kraju wyniósł 20,8 proc. było to więcej o 4,0 p. proc. w stosunku do ubiegłego roku, ale o 28,6 p. proc. mniej w porównaniu z 2015 r.

Skomentuj