Deloitte: jedynie 10 proc. kobiet nie planuje zmiany pracy przez okres dłuższy niż pięć lat.

Tylko co dziesiąta kobieta nie zamierza zmieniać pracy przez okres dłuższy niż pięć lat. 53 proc. uważa, że ich poziom stresu wzrósł względem ubiegłego roku, a „niemal połowa odczuwa wypalenie zawodowe” – przekazał Deloitte.

W poniedziałek firma doradcza Deloitte poinformowała o wynikach swojego badania, które dotyczyło sytuacji kobiet w miejscach pracy. W badaniu wzięło udział pięć tysięcy kobiet z dziesięciu krajów świata (Australia, Brazylia, Kanada, Chiny, Niemcy, Indie, Japonia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, RPA).

„Badanie Women @ Work 2022: A Global Outlook pokazało niepokojące długoterminowe skutki pandemii – wskaźniki stresu i doświadczenia nękania lub mikroagresji pozostają wysokie. Co więcej, powszechne wypalenie i brak elastycznej pracy nadal utrudniają postęp we wspieraniu pracujących kobiet” – napisano.

Według Deloitte 53 proc. kobiet zadeklarowało, że ich poziom stresu wzrósł względem ubiegłego roku, a „niemal połowa odczuwa wypalenie zawodowe”. Ponadto „prawie połowa” badanych kobiet oceniła stan swojego zdrowia psychicznego jako zły lub bardzo zły – jedna trzecia respondentek była nieobecna w pracy z uwagi na takie problemy.

Zwrócono uwagę, że dla „wielu” respondentek kwestie związane ze zdrowiem psychicznym są „krępujące” – 43 proc. badanych jest skłonna „swobodnie o tym mówić w miejscu pracy”.

Badanie wykazało, że w porównaniu z zeszłym rokiem wzrosła liczba kobiet szukających nowej pracy, a „co dziesiąta przyznaje, że aktywnie poszukuje pracy. 40 proc. z nich wskazało na wypalenie zawodowe jako główny powód chęci zmiany pracy” – dodała firma Deloitte.

Ponad połowa kobiet planuje zmianę miejsca pracy w ciągu kolejnych dwóch lat: najwięcej wśród kadry kierowniczej średniego szczebla i szeregowych pracowników, spośród których mniej niż jedna czwarta planuje pozostać w dotychczasowym miejscu pracy przez dłużej niż dwa lata. Jedynie 10 proc. badanych kobiet nie planuje zmiany pracy przez okres dłuższy niż pięć lat” – wymienia Deloitte.

Deloitte przekazał, że przypadki zachowań dyskryminujących kobiety zdarzają się „coraz częściej”. „W ciągu ostatniego roku aż połowa kobiet doświadczyła w pracy mikroagresji, a 14 proc. – nękania. Z kolei 59 proc. pracowniczek spotkało się z działaniami, które wykluczały je z codziennej pracy. Zdecydowana większość kobiet, bo aż 93 proc., nadal obawia się, że informowanie o takich wydarzeniach wpłynie negatywnie na rozwój ich kariery zawodowej, co skutkuje tym, że jedynie 23 proc. takich zachowań zostało zgłoszonych pracodawcy” – napisano.

Problemy pogłębiają się wraz z przynależnością do mniejszości etnicznych lub środowiska LGBT+ – zauważyła firma doradcza. „Przedstawicielki tej pierwszej grupy częściej odczuwają wypalenie zawodowe niż kobiety należące do głównej grupy etnicznej w badanym kraju. Również dużo rzadziej zgłaszają przypadki wykluczenia w nieformalnych kontaktach (15 proc. vs 10 proc.) i protekcjonalnego traktowania (9 proc. vs 2 proc.)” – wskazano.

Kobiety ze społeczności LGBT+ „częściej (o 10 proc.) przyznają, że doświadczyły protekcjonalnego traktowania lub że ich opinie były kwestionowane przez przełożonych, a także że zwracano się do nich w sposób nieprofesjonalny lub niegrzeczny (o 7 proc.)”.

Badanie zostało przeprowadzone przez Deloitte Global między listopadem 2021 r. a lutym 2022 r. wśród pięciu tysięcy kobiet reprezentujących 10 krajów i sektorów. Każda respondentka udzieliła odpowiedzi na 21 pytań dotyczących jej doświadczeń w miejscu pracy, wpływu takich doświadczeń na jej życie osobiste oraz działań podejmowanych przez pracodawcę w celu wsparcia ich rozwoju zawodowego i dobrego samopoczucia. 

Skomentuj