Badanie: Wybierający szkolenia najczęściej zainteresowany kursami związanymi z pracą

Co trzeci dorosły nie jest zainteresowany żadnymi szkoleniami lub kursami. Wśród tych, którzy chcą się uczyć, najwięcej jest zainteresowanych kursami związanymi z obecnie wykonywaną pracą, przyszłą pracą oraz nauką języków obcych – wynika z badania IBRiS.

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Santander Consumer Banku.

W badaniu zapytano dorosłych Polaków, jaki kurs/ szkolenie chcieliby odbyć, aby zdobyć nowe umiejętności teraz lub w przyszłości.

19,1 proc. ankietowanych stwierdziło, że wybrałoby szkolenie związane z pracą, którą obecnie wykonują. Zainteresowani takimi kursami są głównie mężczyźni i osoby, które zarabiają powyżej 4 tys. zł netto.

Popularnością wśród badanych cieszyły się również kursy językowe. 15,5 proc. ankietowanych odpowiedziało, że chcieliby pójść na kurs języka angielskiego, a 11,5 proc., że poszłoby na kurs języka obcego, ale innego niż angielski.

Kursem angielskiego najczęściej zainteresowani są najmłodsi respondenci – w wieku 18-29 lat oraz ci powyżej 60. roku życia. Jego znajomością najbardziej są zainteresowane osoby z wykształceniem średnim lub wyższym.

11,9 proc. badanych chciałoby odbyć kurs pogłębiający wiedzę, którą wykorzystaliby w przyszłej pracy. W tej grupie najwięcej było osób w wieku 18-29 lat i 30-39 lat, a także zarabiających powyżej 7 tys. zł netto.

6,8 proc. badanych chciałoby odbyć studia podyplomowe z dziedziny, którą zajmuje się zawodowo, 6,1 proc. – chciałoby odbyć kurs programowania, 5,1 proc. – kurs kompetencji miękkich (np. zarządzanie sobą w czasie, skuteczna komunikacja), 3,5 proc. – studia podyplomowe z dziedziny, z którą chcieliby być związani w przyszłości. 4,5 proc. respondentów wskazało odpowiedź „inne”.

31,7 proc. badanych odpowiedziało, że nie są zainteresowani żadnymi kursami/szkoleniami. 13,2 proc. odpowiedziało, że nie wie.

Ankietowani zapytani zostali także o to, jaki produkt bankowy mogliby wziąć pod uwagę w kontekście sfinansowania swojego dokształcania się. 14,1 proc. wskazywało na kartę kredytową, 13,4 proc. – na kredyt ratalny, 12,7 proc. – na kredyt gotówkowy. 59,8 proc. odpowiedziało, że nie wie.

Badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) w lipcu 2022 r. na reprezentatywnej 1001-osobowej grupie dorosłych Polaków.

Skomentuj