Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy – 28 kwietnia

W tym roku wiodącym hasłem Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (28 kwietnia 2023 r.), wybranym przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP), jest: „Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika”.

W tym roku wiodącym hasłem Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (28 kwietnia 2023 r.), wybranym przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP), jest: „Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika”.

Tegoroczne hasło zostało wybrane na ostatniej Międzynarodowej Konferencji Pracy, podczas której postanowiono włączyć zagadnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy do pięciu podstawowych zasad i praw w pracy. W konsekwencji Konwencja dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (nr 155) oraz uzupełniająca ją Konwencja dotycząca ram promocyjnych bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (nr 187) zostały uznane za konwencje fundamentalne.

Wybór hasła Dnia upowszechnia decyzje Międzynarodowej Konferencji Pracy oraz podkreśla rosnące znaczenie zagadnień bezpieczeństwa i zdrowia w efektywnym działaniu przedsiębiorstw. Obchody Dnia są dla przedstawicieli świata pracy – władz, organów kontroli, pracodawców i przedstawicieli pracowników – okazją do zastanowienia się nad przekazem konwencji oraz przeanalizowania, w jakim stopniu zawarte w nich zapisy są realizowane, przestrzegane i promowane – zarówno na poziomie krajowym, jak i przedsiębiorstw.

Wg wstępnych danych GUS W Polsce w 2022 r. zgłoszono ok. 66,6 tys. osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (w tym 365 osób w wypadkach ciężkich i 180 osób w wypadkach śmiertelnych). Choć jest to o 3,2% mniej niż w 2021 r., to nadal wypadki przy pracy stanowią poważny problem zarówno zdrowotny, ekonomiczny i społeczny. Do wypadków śmiertelnych i ciężkich najczęściej dochodzi wśród osób ze stażem pracy 1 rok i mniej (w Polsce w tej grupie jest pow. 30% wypadków – wg GUS, 2021). Od lat dane GUS wykazują, że najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy jest nieprawidłowe zachowanie się pracownika.

Tematyce Dnia jest poświęcona uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, w dniu 27 kwietnia br., połączona z konferencją dla przedstawicieli organizacji zajmujących się m.in. zagadnieniem bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

Z okazji obchodów Dnia Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy organizuje w dniu 28 kwietnia br. konferencję online pt. „Jak pracować bezpiecznie – niezbędnik młodego pracownika”. Jest ona skierowana przede wszystkim do osób młodych, które planują rozpoczęcie pracy lub już pracują. Podczas konferencji zostaną przedstawione pożyteczne wskazówki na temat zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy dotyczące tych osób, dbania o dobre samopoczucie i o satysfakcję z pracy.

Do obchodów Dnia włącza się szereg organizacji, stowarzyszeń i przedsiębiorstw. Wiele z nich organizuje z tej okazji Dni Bezpieczeństwa. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie zorganizowali konferencję, która odbyła się 21 kwietnia 2023 r. w Rzeszowie. OPZZ zorganizowało Tydzień Bezpieczeństwa Pracy z wystawą plakatów bhp 24-28 kwietnia br. w Warszawie.

Więcej Informacji: www.ciop.pl/28kwietnia
Kontakt: Dorota Pięta, tel. 22 623 37 22, dorota.pieta@ciop.pl
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa.

 

Skomentuj