MRiT: od 22 maja 2025 r. nowe metody badania hałasu urządzeń na zewnątrz pomieszczeń

Od 22 maja 2025 r. zmienią się metody badania hałasu urządzeń na zewnątrz pomieszczeń – poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Chodzi m.in. o kosiarki gazonowe, instalacje i urządzenia budowlane, sprężarki, agregaty prądotwórcze, koparki i spycharki.

Jak podało we wtorek Ministerstwo Rozwoju i Technologii, 2 maja 2024 r. opublikowano unijne rozporządzenie, które zmieni metody pomiaru hałasu emitowanego przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 22 maja 2025 r.

Resort wskazał, że rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/1208 z 16 listopada 2023 r. zmienia dyrektywę 2000/14/WE. „Zmiana dotyczy metody pomiaru hałasu emitowanego przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń, w związku z postępem technicznym oraz nowymi metodami pomiarowymi przy jednoczesnym zachowaniu dopuszczalnych poziomów mocy akustycznej. Dlatego zmianie ulegnie tylko załącznik III dyrektywy 2000/14/WE, który określa podstawowe normy emisji hałasu w części A oraz procedury badania hałasu wymienionych w części B załącznika III urządzeń” – wyjaśniono.

Zmienione zostanie także krajowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. „Dotychczasowy załącznik IV ww. rozporządzenia i wszystkie odniesienia do tego załącznika zostaną zmienione na bezpośrednie odwołania do nowego rozporządzenia (UE) 2024/1208” – poinformowało ministerstwo.

Jak podano w dyrektywie, konieczne jest zharmonizowanie w ramach rynku wewnętrznego wymogów dotyczących emisji hałasu przez urządzenia zewnętrzne. „Ograniczenie dopuszczalnych poziomów hałasu przez takie urządzenia będzie chroniło zdrowie i ogólne dobro obywateli, a także środowisko naturalne. Społeczeństwo jest również poinformowane o poziomie hałasu emitowanego przez tego typu urządzenia” – zaznaczono.

Wymieniono, że chodzi o następujące urządzenia: kosiarki gazonowe, instalacje i urządzenia budowlane, sprężarki, żurawie wieżowe, prądnice spawalnicze, agregaty prądotwórcze, ręczne kruszarki do betonu i młoty mechaniczne, koparki hydrauliczne, koparki linowe, spycharki, ładowarki i koparko-ładowarki. 

Skomentuj